Arkiv

Vi har haft ett provval och tack för alla som har röstat och bidragit till valberedningens arbete med listan till kommunfullmäktige. Det är jätteroligt att vi har en sådan lång lista med kandidater som kan tänka sig sitta som ledamöter i kommunens högsta beslutande organ. Här nedan presenteras valresultatet. Valberedningen kommer göra lite justeringar utifrån olika perspektiv såsom t e x kandidatens önskemål. Valberedningen kan även föreslå ytterligare kandidat på slutet.  På årsmötet fastställs listan slutligen. Välkommen att rösta då!

 

Valkampanj med utåtriktad aktivitet den 3 feb

1 februari börjar MP:s valkampanj med extra aktiviteter runt om i landet under 4 dagar. I Härnösand gör vi en utåtriktad aktivitet på stan lördagen den 3 februari mellan 11-13. Vi samlas på kansliet 10.40 för uppsamling och genomgång. Bra om så många som möjligt kommer och framförallt ni som är aktiva politiker.

Medlemsmöte om Valprogram för MP Härnösand den 11 feb

Välkommen till kansliet den 11 februari kl 15:30-18:00 för att diskutera valprogram för kommande mandatperiod. Vilka frågor skall vi driva och vilken politik skall vi föra?

 

Valsamordnare söks!

MP Härnösand och MP Västernorrland söker var sin valsamordnare inför valet. Omfattningen är inte riktigt klar ännu men start för MP Västernorrlands samordnare får gärna ske så snart som möjligt dock senast i maj månad. Före sommaren vill MP Härnösand få sin valsamordnare på plats. Tanken är att de båda valsamordnarna skall kunna stötta varandra i valarbetet. Du bör kunna jobba självständigt men på uppdrag av styrelsen för respektive förening. Det är viktigt att du delar de gröna värderingarna och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. MP Västernorrland söker också en kanslist på deltid och det finns möjlighet att omvandla valsamordnartjänsten efter valet till en fast kanslitjänst beroende på valresultatet. Är du intresserad, ta gärna kontakt med ordförande MP Härnösand Per Sander 0702145649 eller ordförande MP Västernorrland Brita Wessinger 0730734948.

 

Kick off för aktiva politiker

Sker den 11 februari kl 12:00-15:00 Särskild kallelse för dessa.

 

Årsmöte för MP Härnösand den 25 februari med val till KF 
Röstsedel till provval till MP Härnösands kommunfullmäktigelista

Presentationerna av kandidaterna hittar du nedan.

 

Rangordna 10 av kandidaterna på röstsedeln genom att sätta ”1” vid den som du vill ha

överst/först på valsedeln, en 2:a på den du vill ha därefter osv.

 

För att röstsedeln ska vara giltig måste du rösta på 10 kandidater.

 Glöm inte att lägga med det oranga röstkortet! Röstsedeln i lilla kuvertet och röstkortet utanför i det stora.

Plats:

Namn:

 

Abdel Ben Salem

 

Amanda Lind

 

Anna Burenius

 

Benny Magnusson

 

Carsten Brosjö

 

Christine Sprinzl

 

Claire Keza

 

Erik Norberg

 

Ghaidaa Shihab

 

Göran Hådén

 

Göran Umefjord

 

Hibo Abdullahi

 

Jeff Forssell

 

Joakim Byström

 

Joakim Drejare

 

Juliette Eshragi

 

Karin Frejarö

 

Katarina Schiebe

 

Kicki Östensson

 

Knapp Britta Thyr

 

Lama Alhelwani

 

Lars Landström

 

Mikaela Edholm

 

Mohamad Abdul Majid

 

Mohamed Abdulwahab

 

Myriam Estrella-Näslund

 

Måns Palmstierna

 

Ninni Smedberg

 

Per Sander

 

Rebecka Bjurhall

 

Ruth Lusevikueno

 

Saeida Noori

 

Tomas Frejarö

 

 Presentation av kandidaterna till Kommunfullmäktige (i bokstavsordning efter förnamnet)

Abdel Ben Salem

Samhällskommunikatör, omvårdnadsbiträde och tolk. Utbildar mig till integrationspedagog.

abdel-ben-salem@hotmail.com

076-2558079
Född 1980
Aktiv i MP sedan 2010

Ersättare i Kommunfullmäktige

Hjärtefrågor
- Mindre arbetslöshet
- Grön energi
- Organiserad migration

Jag är född i Tunisien och talar arabiska, franska, engelska och svenska. Redan i Tunisien var min familj med i ett grönt parti och jobbade med återvinning. Hållbar miljö och förnybar energi ligger mig varmt om hjärtat. Min erfarenhet från integrationsprocessen gör att jag ser möjligheter att förbättra och utveckla migrationsprocessen i praktiken. Ägnar mig även åt underhållning varför jag månar om ett breddat kulturliv.
Mina privata intressen är idrott, musik, dans, konst och resor.
Jag har haft uppdrag som nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt i Härnösand och ersättare i Härnösands Energi & Miljö AB, HEMAB, samt i Övervakningsnämnden.

 

 

Amanda Lind

Partisekreterare, leg psykolog. Fd kommunalråd och ordf i samhällsnämnden i Härnösand.

amanda.lind@mp.se

Född 1980

Medlem sedan 1999

Önskemål om placering på listan: Icke valbar plats.

Hjärtefrågor

  • Lokal och regional hållbar utveckling, landsbygdsfrågor, kultur, miljö och klimat

Under mina år i kommunpolitiken har jag på nära håll fått uppleva vilken skillnad Miljöpartiet i Härnösand gör i lokalpolitiken. Att vara en del av vårt härliga MP-gäng, driva den gröna omställningen framåt steg för steg och skapa lokal framtidstro är bland det roligaste jag har gjort i politiken hittills. I valet 2018 kommer jag att fokusera på den nationella valrörelsen som partisekreterare och riksdagskandidat. Jag vill också göra vad jag kan för att MP Härnösand ska göra ett så bra val som möjligt, dock ej på valbar plats. Vi behövs och gör skillnad!

 

 

Anna Burenius

Läkare
annaburenius@hotmail.com
070-2964466
Född 1986

Medlem i sedan tonåren.

Önskemål om placering på listan: Icke valbar plats

 

Hjärtefrågor
- Klimat, asylpolitik och jämställdhet

Medlem i Miljöpartiet sedan tonåren. Engagerad i Svenska kyrkan och nyligen invald i kyrko- och stiftsfullmäktige för Miljöpartister i Svenska kyrkan. Arbetar som AT-läkare på Sundsvalls sjukhus och ser fram emot att få börja jobba i Härnösand efter det. Spelar och sjunger egna och andras låtar, på svenska och esperanto. Miljöpartiets trefaldiga solidaritet, med naturen, framtida generationer och världens alla människor, ringar in en helhetssyn som jag tycker är oerhört viktig när vi utformar politik, både lokalt och globalt.

 

 

Benny Magnusson

Lärare

benny_magnusson@hotmail.com

072-2097933

Född 1986

Medlem i 3 år

Patient- och etiska nämnden

 

Hjärtefrågor

-       Migration

-       HBTQ

-       Skola

-       Vård och omsorg

 

 

Jag är intresserad av sjukvård, skola och miljö. Sitter i patient- och etiska nämnden i landstinget där jag lärt mig om hur man måste samarbeta för att förbättra vården. Det har även gjort mig mer taggad för att utöka mitt engagemang. Jag står gärna med på alla listorna då jag ser det som en möjlighet för att hjälpa andra. Tror mina erfarenheter inom migration, htbq, våld, sjukvård och skola skulle vara en bra grund att stå på när man försöker förbättra kommunen i dessa frågor.

 

Carsten Brosjö

Gymnasielärare

carsten.brosjo@gmail.com

073-268 12 16

Född 1992

Medlem i 3 år

Önskemål om placering på listan: längre ner

Valberedare Grön Ungdom Härnösand

 

Hjärtefrågor 

-          Skola

-          Kultur

-          Mänskliga rättigheter

Jag är en skåning som sedan ca 1 år tillbaka är härnöbor och verksam teaterlärare i Kramfors. Innehar även styrelseuppdrag för Riksteatern på lokal och regional nivå. Mitt gröna engagemang fann jag under min tid som lärarstudent.

Härnösand ska vara en trygg regnbågsstad och miljökommun där alla invånare har ett bra liv. Alla elever ska klara av sin skolgång och tillgodose sig mångsidig kunskap. Staden ska blomstra med sitt unga kulturliv och bli en fristad åt förföljda konstnärsutövare. Arbetet mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier som pågår ska fortsätta utvecklas.

 

 

 

Christine Sprinzl
Ekonom
tine_sprinzl@hotmail.com
0730983277
Född 1978
Medlem sedan 2008.

Önskemål om placering på listan: Nedre delen
Ledamot i socialnämnden

Hjärtefrågor

-          Barn och unga

 

Jag bor med min sambo och med våra fyra barn i Härnösand. Ursprungligen kommer jag från Österrike och har bott här i drygt 10 år. Jag jobbar som Controller på Räddningstjänsten och den största delen av min fritid ägnar jag åt barnens fritidsaktiviteter samt den föräldrakooperativa förskola Eko-Fröet. Finns det lite tid för mig själv, så är det Friskis och Svettis som gäller.

 

 

 

Claire Keza

Integrationspedagog. Har studerat kris och konflikthantering och skrivit c-uppsats om integration

kclaichou@yahoo.fr

0733-5646250

Född 1992

Medlem sedan början av 2016


Hjärtefrågor

-          Integration

-          Förbättra människors levnadsvillkor

-          Miljö

Jag är gift, har en liten dotter, och kom från Burundi till Sverige för 10 år sedan, 7 år i Härnösand. Jag har mina färdigheter inom integration och intresse som gör att jag skulle vilja engagera sig mer i MP. Detta skulle ge mig möjligheter att utvecklas inom MP och yrket som jag älskar. Jag sjunger i kör på min fritid och var gruppledare i många år i en ungdomsgrupp i Härnösand. Jag gillar att umgås med familj och vänner.

 

 

 

Erik Norberg

Drifttekniker

norberg330@gmail.com

076-3176141

Född 1961

Medlem sedan 2014

Är valberedare i MP Härnösand och valarbetare – ”affischtekniker”.

Hjärtefrågor

-          Energi, miljö, jämställdhet

Mina intressen stämmer överens med kärnan av miljöpartiets ideologi.  Fritiden tillbringar jag i stugan i Nora.  Jag har musikintresse och spelar gitarr.

 

 

Ghaidaa Shihab

Veterinär

Ghaidaa2000@yahoo.com

076-562 06 20

Född 1971

Medlem sedan 2015.

Önskemål om placering på listan: lite längre ner

Ersättare Samhällsnämnden, nämndeman i Tingsrätten

 

Hjärtefrågor

-          Omsorg, fysisk som psykisk

-          Miljö – bli en symbol för Sverige

-          Levande landsbygd

-          Skola, vuxenstudier och fritid

-          Utbyggd infrastruktur och bra kommunikationer

Är gift, har tre barn och 2007 flyttade jag, med min familj, till Sverige. Fortsatte min utbildning, blev leg veterinär i Sverige, år 2015. Vi levde under hot av Sadam Hussein i Irak, då min pappa var kommunist. Jag längtade efter demokrati och en plats där alla människor har lika värde och jorden tillräckliga resurser till alla människor samt jämställdhet.

Under tiden som jag studerade “grund samhälle” i Komvux upptäckte jag miljöpartiet och fann en ny sida av mig själv i dess ideologi.

 

 

Göran Hådén

Miljöskribent
goran@mp.se 

070 95 66 208

Född 1981

Medlem i 17 år

Önskemål om placering på listan: Tvåa


På riksnivå är jag andre vice sammankallande i partistyrelsen och ledamot i den gemensamma politiska ledningsgruppen för partistyrelsen och riksdagsgruppen. Som ledamot i partistyrelsen har jag särskilt ansvar för konsumtion, livskvalitet, psykisk hälsa, arbetstid, konstitutionsutskottet och kontakt till den gröna tankesmedjan Cogito. För att hjälpa MP Umeå och MP Västerbotten är jag nu interimstyrelseledamot även där. I Härnösand är jag ledamot i skolnämnden och nämndeman i tingsrätten.


Hjärtefrågor

-       Miljö, solidaritet och livskvalitet. 

 


Jag är fd biträdande kommunalråd i Härnösand, har gott om tid och mycket att tillföra. 

Som klimatpolitiskt ansvarig i partistyrelsen hade jag en central roll i framtagandet av MP riks nya klimatfärdplan som strax lanseras. Där finns mycket jag vill förverkliga i Härnösand tillsammans med er. Störst skillnad gör vi genom tester av unik politik med stor potential som kan få bred spridning. 

Fråga gärna om du undrar något. Du kan även se mig tala politik på hallplatshaden.wordpress.com  

Göran Umefjord

Universitetslektor, läkare

umefjord@gmail.com

070 3453793

Född 1951

Medlem i 3,5 år

Önskemål om placering på listan: Långt ner

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

Hjärtefrågor

-          Klimat

-          Hållbarhet

-          Folkhälsa

Jag vill bidra till att skynda på förändringarna till ett mer hållbart samhälle. Vi måste stå upp för att stoppa våldtäkten på planeten.

 

 

 

Hibo Abdullahi
Behandlingsassistent
på Semret. Yrke: Tolk, undersköterska.

hibo.abdullahi@harnosand.se

0611-55 57 33, 070-6374881
Född 1977

Medlem sedan 2007       

Önskemål om placering: valbar plats

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Härnösandshus

Hjärtefrågor

-          Skolan, jobb och sociala frågor, fokus på barn-och unga, äldreomsorg och människor med      funktionshinder

-          Mångfald

-          Människors lika rättigheter

 

Jag är gift och har tre barn. Kom från Somalia som ensamkommande barn. Har bott i Härnösand mer än halva mitt liv. Jag är aktiv i 5i12. Integration, mot rasism och allas lika värde ligger mig varmt om hjärtat. Mitt nätverk är stort eftersom jag varit aktiv som föredragshållare och har kunnat ge mina praktiska erfarenheter av hur det är att vara ensamkommande barn och visa på hot och möjligheter för dem som kommit hit efter mig.

Har tidigare varit vice ordförande i Arbetslivsnämnden.

 

 

 

 

Jeff Forssell

Fil lic i fysik

jeff@fasterEFT.se

070-3580306

Född 1945

Medlem sedan partiets första år

Önskemål om listplacering: är inte ens “säker” längst ner på listan :-) så
Ersättare i
Kommunfullmäktige

 

Hjärtefrågor   

- Alternativ hälsa

- Uthållig ekonomi

- Vetenskap är inte auktoritetstro

 

Jag engagerar mig i den allt skevare ekonomiska (o-)fördelningen. Är medlem i JAK. Vill återföra medel till samhället genom att återinföra förmögenhetsskatt m.m. och pröva medborgarlön.

Jag har en annan syn på hälsa, s.k. alternativ hälsa, vilket jag arbetar med i mitt företag.

Jag anser att vi ska våga prata om svårigheter i samband med invandring och multikultur.     

Jag skulle vilja använda skolan, boenden osv för att kolla om mindre vanliga angreppssätt skulle ge bättre resultat än etablerade. Om det inte får tas upp, så är det kanske inte så stor idé att jag är med. Men om många tycker att det känns som något de saknar, så kan vi nog göra något, trots “ramarna” från riket/EU mm. Verklig förändring byggs upp nerifrån.

Joakim Byström

Vd för Absolicon

joakim@absolicon.com

070-5850059

Född 1969

Medlem i 30 år

Önskemål om placering på listan Ej valbar plats

Har varit ledamot i Technichus styrelse

Hjärtefrågor

-          Härnösand som levande och livskraftig stad med varierat näringsliv, rikt kulturliv och bra politiker!

-          Miljöteknik, internationella miljöförhandlingar och policyutveckling för stödsystem och akademi

-          Solenergi som lösningen på världens energiproblem

Vi har en fantastisk lokalavdelning och miljöpartiet nationellt gör ett viktigt arbete. Jag vill vara med och hjälpa våra företrädare göra ett bra arbete och bidra med idéer och konstruktiv kritik. Härnösand kan vara ett föredöme internationellt inom många områden och jag vill bidra till att marknadsföra staden mer.

Mitt fokus ligger dock på mitt arbete som vd och huvudägare i företaget Absolicon som efter 15 års arbete i Härnösand har fått fram världens bästa solfångare. Nu börjar vi tillverkning i Härnösand och erbjuder vår kompetens till andra i form av produktionslinor för koncentrerande solfångare som vi nu börjar rulla ut i världen! 

 

Joakim Drejare

Integrationspedagog

Jocke.drejare@hotmail.com

072-2135213

Medlem i över 30 år.

Önskemål om placering: längst mer, ej valbar plats.

Ledamot i Kommunfullmäktige och Arbetslivsnämnden.

 

Hjärtefrågor

-          Integration – invandring behövs och vårt mottagande kan förbättras

-          Solidarisk skattepolitik –skatt efter bärkraft

-          Miljön – det ska vara dyrt att göra fel och lätt att göra rätt

 

Jag har varit med länge i MP och gillar ideologin och människorna.

Privat har jag börjat gå i pension, hälsar på barnbarnen och gillar friluftsliv, resor och utomhusarbete.

 

 

 

 

Juliette Eshragi

Datatekniker och tandsköterska

Eros_67@yahoo.com

076-7785120

Född 1988

Medlem sedan 2010

 

Hjärtefrågor

-       Hållbar miljö, hållbar konsumtion, hållbart beteende

 

Jag är från Iran, gift, flyttade till Sverige 2009. Arbetar nu som tandsköterska. Tycker om att resa, läsa poesi, träna, dreja och måla.  Jag är en genuin livsnjutare i hållbar bemärkelse, dvs glädje är inte enbart för mig eller min generation utan för kommande generationer med.

Jag tycker att en hängiven miljöpartist ska syssla med miljöfrågor. Jag tror att vi tappat i opinionsmätningar pga att vi inte fokuserat på miljö. MP ska inte blanda sig i hur många flyktingar vi ska ta emot utan snarare hur vi anpassar miljön. Största paradoxen med miljöpartiet är att miljöns största fiende just är ”Människan”.

 

 

Karin Frejarö

Kommunalråd/vice ordf. i kommunstyrelsen

karin.frejaro@gmail.com

070-3405425

Född 1979

Medlem sedan 2005

Önskemål om placering på listan: Ej valbar plats

Kommunalråd/vice ordf. i kommunstyrelsen inkl. följduppdrag som ordförande i kulturutskottet, i referensgruppen för hållbarhetsfrågor, i landsbygdsrådet och i styrgruppen för FairTrade, ledamot i styrelsen för Technichus, styrelsen för Invest i Härnösand AB m.m., ledamot i kommunfullmäktige, styrelsen för MP Härnösand och styrelsen för BioFuel Region m.m.

Hjärtefrågor

-          Klimat/miljö, demokrati och kultur

Jag växte upp i Göteborg och värmländska Torsby. Snurrade runt i Sverige i världen och studerade statsvetenskap, globala studier, ekonomi och arkivvetenskap innan jag blev miljöpartist och sedan härnösandsbo för ca 13 år sedan.

Jag har suttit i fullmäktige sedan 2007 och haft olika kommunpolitiska och partiinterna uppdrag. Sedan 1 juni 2016 har jag den stora glädjen att få representera MP som vice ordförande KS och kommunalråd med särskilt ansvar för bl.a. klimat/miljö, kultur, demokrati, landsbygd, bredband och översiktsplanering. Utöver dessa hjärtefrågor är hållbar ekonomi och jämställdhet/människors lika värde viktiga för mig.

Efter valet planerar jag att ta politikpaus ett tag för att ge lite mer plats åt annat i livet. Särskilt barnen som fortfarande är små. Därför kandiderar jag inte till valbar plats på listan, men är övertygad om att MP behövs mer än någonsin och att vi gör stor skillnad för ett hållbart Härnösand!

 

 

Katarina Schiebe

Rehabsamordnare, sjuksköterska inriktning grön rehabilitering, Dipl. Mindfulnessinstruktör

katarina.schiebe@gmail.com

070-360 28 38

Född1958

Medlem sedan 80- talet

Önskemål om placering på listan: Mycket långt ner

 

Hjärtefrågor 

-          Miljö, rehabilitering, komplementärmedicin

 

En förändring i världen börjar med en själv. Vi behöver leva det vi tror på. Vid sidan om mitt arbete odlar jag ekologiskt för självhushåll och är i naturen så mycket jag kan.

 

Kicki Östensson                                                                                   

kicki.ostensson@gmail.com

Tel  070-6527774

Härnösands kommun

Född 1950

Medlem i Miljöpartiet sedan 1984.

Önskemål om placering: Slutet av listan.

Jag har jobbat politiskt i Härnösands kommun och satt i kommunfullmäktige under tre valperioder under slutet av 90-talet och början av 00-talet sen 1994. Suttit i Kulturnämnd, Fritids- kultur- och Ungdomsnämnd, IFO, Utbildningsnämnd. Idag vice ordförande i Valnämnden och ersättare i Arbetslivsnämnden.

Veterinär. Egenföretagare sen 1982. Sen 2006 delägare och chefsveterinär vid Veterinärmottagningen Kusthöjden med 10 anställda. Pensionerad sen 2016.

 

Några hjärtefrågor:

 

-          Barn och ungdomar

-          Andra kulturer - inom Sverige och i världen.

-          Problemen med kemikaliesamhället.

-          Ekologi – etologi. Vi måste alltid utgå från naturens villkor.

 

Under de senaste 10 åren har jag engagerat mig mycket inom Autism & Aspergerföreningen i länet och kommunen och känner att problemen kring psykiska funktionsnedsättningar och andra psykiska problem måste beaktas mycket mer i vårt samhälle på alla nivåer. Skolan har här en stor betydelse!

 

 

 

Knapp Britta Thyr

Teckenspråkstolk

knappbritta.thyr@mp.se

0735082816

Född 1984

Medlem i 6 år

Önskemål om placering på listan Högt upp.

1: e vice ordförande samhällsnämnden. Ledamot i kommunfullmäktige.

Hjärtefrågor

-           hållbart samhällsbygge - att vi tillsammans gör den gröna omställningen. Globalt och lokalt - allt hänger ihop, därför måste vi gräva där vi står för att kunna genomföra de stora förändringarna.

-          Klimatförändringar - planetens ödesfråga är här och nu. Vi måste agera!

Jag kandiderar för att jag vill fortsätta att förbättra och förgröna Härnösand och för att jag känner ett ansvar för mina barns framtid.

Gift, två barn. Matlagning och friluftsliv. Arbetat inom partiet som valsamordnartjänst och distriktssekreterare.

 

 

Lama Alhelwani

Studerande, matlagning

lama.alhelwani74@gmail.com

0723-993661

Född 1974

Medlem sedan 2015

Önskemål om placering på listan: öppet

 

Hjärtefrågor

-          Miljö

-          Barn och skola

-          Hälsa

-          Arbete

 

Jag kommer från Syrien och har bott i Härnösand i 3 år. Nu bor min dotter här sedan ett år tillbaka. Just nu studerar jag i Sundsvall och efteråt ska jag fortsätta i Härnösand. Framtiden är så viktig så därför vill jag engagera i Miljöpartiet.

 

 

 

Lars Landström

Journalist

lars.landstrom@yahoo.se

070-6866599

Född 1956

Medlem i 3 år

Önskemål om placering på listan: Plats 6-7

Ersättare i kyrkofullmäktige för Miljöpartister i svenska kyrkan

 

Hjärtefrågor

-          Kultur och miljö

 

Jag recenserade främst konst och böcker i Nya Norrland i många år och var från 2000 kulturredaktör på TÅ i Härnösand, från 2007 till 2015 kulturredaktör på den gemensamma kultursidan för TÅ och Örnsköldsviks Allehanda. Härnösand är en utpräglad kulturstad och det är jätteviktigt att Härnösand inte bara fortsätter att vara det utan att också viktigt att Härnösand inte slår sig till ro, nöjd med att vara en av Sveriges främsta kulturstäder i dag, i absolut toppklass inom exempelvis opera, konstmusik, dans, jazz utan fortsätter att utvecklas på kulturens område. Härnösand ska bli allmänt känd i landet som Sveriges främsta kulturstad utanför Stockholm, Göteborg och Malmö och Sveriges främsta miljöstad, tycker jag.Mikaela Edholm

IKT-pedagog/lärare

mikaela@vild.nu

070-4339963

Född 1989

Medlem sedan 2012

Önskemål om placering på listan: 10-15

 

Hjärtefrågor

-       Skolan, barnen, jämställdhet

 

Jag jobbar med utveckling och tror på allt och allas utveckling. Brinner för en relevant och flexibel skola där barnen är trygga och drivs av lust att upptäcka världen. Skolplikten borde bli läroplikt. Vi måste tänka nytt och uppdaterat. Jag kandiderar för att jag vill se hur jag kan påverka, röra om, göra nytta. Ge barnen en röst.

Som IKT-pedagog och lärare på Härnösands folkhögskola får jag vara en del i digitaliseringen av skolan och se andra människor utvecklas. Jag är utbildad webbutvecklare och har en egen liten byrå vid sidan om. Mitt viktigaste uppdrag i livet är föräldraskapet. Jag har tre barn på 7,5 och 2,5 år som får mig att leva i nuet och ge mig viljan att jobba för en framtid där vår jord blir väl omhändertagen.


 

 

 

Mohamed Abdulwahab Mohamed

Undersköterska

mohamed-abdulwahab@hotmail.com

0767428989

Född 1989

Medlem sedan jan 2016

Önskemål om placering på listan: i mitten

Ersättare i Kommunstyrelsen

Hjärtefrågor

-       Migrationspolitik, jämställdhet och jämlikhet

Jag är 28 år och jobbade med ensamkommande barn 2016. Sedan dess jobbar jag inom hemtjänsten som undersköterska. På min fritid brukar jag träffa mina vänner, lyssna på musik och ta långa promenader. I augusti/september 2016 fick jag uppdrag att vara ersättare i kommunstyrelse. Det var riktigt givande och lärorikt. Fick lära mig hur politiken fungerar. Det är ganska en bred sektor som man kan utveckla och få mer och mer kunskap om med tiden,

Frågor som jag brinner för är migrationspolitik, jämställdhet och jämlikhet. Vill gärna se att alla jobbar tillsammans hand i hand för en bättre framtid, för en bättre demokrati såväl för vuxna som för unga, att få engagera sig mer i politiken och göra sina röster hörda. På så sätt alla kan vara delaktiga i processen.

 

 


Myriam Estrella-Näslund

Barnmorska

myriamestrella12@hotmail.com

070 6755221

Född 1960

Medlem i 7 år

Önskemål om placering på listan:7-10

Sitter i Regionfullmäktige, Folktandvårds- och primärvårdsnämden, dess AU och Demokratiberedningen samt Patientskadenämnden på nationell nivå.  

Hjärtefrågor

-          folkhälsa

-          ungdomar

-          skola

 

Jag är gift, har två vuxna barn, mamma och syskon i Chile. Intresserad av trädgård, akvarellmålning, politik, ungdoms- och kvinnofrågor.

Har suttit i Härnösands styrelse ca 4 år.

 

Måns Palmstierna​

Läkare​

mans.palmstierna@gmail.com

070 210 74 27​

Född 1958​

Medlem i 2 år​

Önskemål om placering på listan: Icke valbar plats​ denna mandatperiod​

 

Hjärtefrågor

-          ​Miljö   

-          Internationell solidaritet 

-          Jämställdhet​

 

​Nyligen inflyttad till Härnösand och har alltid varit politiskt intresserad, inte minst genom min fars engagemang redan på 60-talet Blev då tidigt medveten om människans inverkan på naturens ömtåliga ekosystem och den orättvisa fördelningen av jordens resurser. Dock inte varit partipolitiskt engagerad sen 70-talet, men tycker att nu är måttet rågat. Har ett arbete som absorberar mig i hög grad, men hoppas att med ålderns rätt få skära ner på arbetstiden och vill då engagera mig i politiken, inte minst den lokala politiken som påverkar oss alla direkt. Sambo med Anna Burenius och har sedan tidigare tre vuxna barn som alla bor och arbetar i utlandet. 

Kärleken till alla medmänniskor och ödmjuk respekt för naturen vi alla lever i är viktigast i allt engagemang för mig.

 

 

 

 

Ninni Smedberg

Teolog, diakon, direktor

E-post: Ninni.smedberg@varsta.se

0708812536

Född 1959

Medlem i 6 år

Önskemål om placering på listan: behöver inte vara valbar

Vice ordförande hälso-och sjukvårdsnämnden (och allt som följer med detta uppdrag), ersättare distriktsstyrelsen

Hjärtefrågor

-       utöver hållbar miljö - hållbart samhälle -hållbara livsmöjligheter, - folkhälsa och sjukvårdsfrågor - civilsamhällets delaktighet i samhället - organisation och strategier

Göteborgare, flyttade till Härnösand 2004 för att arbeta som direktor på Vårsta diakonigård. Arbetat inom Svenska kyrkan hela yrkesverksamma livet (församling, stift, nationella nivå och internationellt) sedan diakonvigning 1982.

Jag tycker om att engagera mig för det som är angeläget och vad kan vara mer viktigt än hållbarhet och ett samhällsengagemang. 

Gift, en dotter. Tycker om att sjunga, läsa, sticka, laga mat och umgås med vänner. 

 

 

Per Sander

Jägmästare

per.sander@mp.se

070-2145649

Född 1967

Medlem i 6 år

Önskemål om placering på listan: valbar plats

Vice ordförande i Kommunfullmäktige

Hjärtefrågor  

-       Energipolitik, regional politik, klimatfrågan

 

Jag vill göra det jag kan för en grön omställning av samhället och en bättre framtid för de efterkommande samt en rättvisare värld för människor både lokalt, nationellt och globalt. Jag är intresserad av natur och friluftsliv och åker gärna skidor både på längden och utför. Läser mycket och gärna och det kan vara allt från samhällsdebatt till skönlitteratur och lyssnar gärna på musik från 80-talet samt spelar fiol. Är ordf. i lokalavdelningen MP Härnösand och har även suttit i samhällsnämnden under innevarande mandatperiod men det blev för svårt att kombinera med jobbet som funktionschef för naturskydd och förvaltning på länsstyrelsen Jämtland. Har familj med en utflugen pojke och en flicka som går på gymnasiet.

 

 

Rebecka Bjurhall

Miljömålssamordnare på Länsstyrelsen.

evarebecka@yahoo.se

073-5132932

Född 1978

Medlem i MP sedan 2001.

Önskemål om plats på listan: långt ner

 

Hjärtefrågor

-  Hållbar tillväxt och konsumtion

-  Utbildning för hållbar utveckling

-  Tillgänglighet


Jag är född i Kramfors och uppvuxen i Härnösand. Är gift och har tre barn.  Ångermanland och Höga Kusten ligger mig varmt om hjärtat. Jag har tidigare jobbat som Latinamerikahandläggare på ramorganisationen Myright och internationell ombudsman på Hörselskadades Riksförbund (HRF) och som politisk sekreterare på länet för Miljöpartiet. Har varit ledamot i Skolnämnden.

Till mina fritidsintressen hör bl.a. idrott, friluftsliv, litteratur och att umgås med vänner över goda middagar.

 

 

 

Ruth Lusevikueno

Undersköterska, studerar till tandsköterska

rvlvero@hotmail. Com

0725584743

Född 1987

Medlem sedan 2005

Önskemål om placering: långt ner

 

Hjärtefrågor

-          Integration

-           Skola

-          Omsorg

 

Jag har två barn och sambo. Kommer ursprungligen från Angola och har bott i Sverige halva mitt liv. Är undersköterska i botten men just nu studerar jag till tandsköterska.

Mina intressen är matlagning, tillverkar egna saker, innebandy.

En fråga som jag brinner för just nu är integrationen i stort!

 

 

Saeida Noori

Studerande

saeida.noori@gmail.com

073-6543479

Född 1995

Medlem sedan 2015

Önskemål om placering på listan: valbar plats

Ledamot i Skolnämnden, ordförande och språkrör i Grön Ungdom

 
Hjärtefrågor

-          Våra tre solidariteter - helheten

Jag kom från Iran för fem år sedan men mina föräldrar är från Afghanistan. Jag studerar på naturvetenskapliga programmet i Timrå och blir klar till våren. MP kom jag in i för 3 år sedan då jag blev språkrör och ordförande i Grön Ungdom. Jag har deltagit på två kongresser. Jag tror att min bakgrund - ung afghansk kvinna – kan få betydelse i politiken och kan ge nya perspektiv. Skola och äldreomsorg har jag praktisk erfarenhet av och där återstår det mycket att göra.

 

 

Tomas Frejarö

Idéhistoriker

tomas.frejaro@gmail.com

0765607873

Född 1975

Medlem sedan 1993

Önskemål om placering på listan: Sist

Ordförande Härnösandshus

Vice ordförande Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

 

Hjärtefrågor

-          Hållbar stadsplanering

-          Kultur

-          HBTQ

 

Jag vill vara ett ankare - sist på listan.

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   
                    2016

23 jan     14:00 Rasmus Ling talar om Migration och etablering

31 jan     10:00 Kick off för dem som har politiska uppdrag 

 7 feb     16:30 Nyfiken på MP, inbjudan till nya medlemmar och intresserade
              18:00 Medlemsmöte om integration och mottagande inför Dialogkonferensen
Kommunfullmäktigelistan 2014
1. Amanda Lind
2. Tomas Frejarö
3. Hibo Abdullahi
4. Karin Frejarö
5. Ninni Smedberg
6. Knapp Britta Eriksson
7. Chirin Ali Salmanian
8. Per Sander
9. Anneli Andersson
10. Joakim Byström
11. Amanda Byström
12. Joakim Drejare
13. Jeff Forssell
14. KarinMalin Ekström
15. Abdel ben Salem
16. Christine Sprinzl
17. Marika Bystedt
18. Rafik Haval Omar
19. Kicki Östensson
20. Rebecka Bjurhall
21. Frank Habineza
22. Eva Wikner
23. Edith Kabalira
24. Anders Isander Karlsson
25. Jaroslawa Zintel
26. Judit Lázár
27. Monika Flodin
28. Emanuel Nandorf
29. Zewdu Woldetensay
30. Göran Hådén
PRESENTATION AV KANDIDATER

HIBO ABDULLAHI
Behandlingsassistent
på Semret.
Yrke: Tolk, undersköterska.
Född 1977, 35 år
hibo.abdullahi@harnosand.se
0611-55 57 33, 070-6374881
Medlem i 10 år.       

Hjärtefrågor

-          Skolan, jobb och sociala frågor, fokus på barn-och unga, äldreomsorg och människor med funktionshinder

-          Mångfald

-          Människors lika rättigheter

 

Jag har tre barn och kom från Somalia som ensamkommande barn. Har bott i Härnösand ca 20 år. Jag är aktiv i 5i12.

Idag är jag vice ordförande i Arbetslivsnämnden och ledamot i Kommunfullmäktige.

 


CHIRIN ALI SALMANIAN

Tolk från och till kurdiska, arabiska och svenska. Jobbar som svensklärare för nyanlända invandrare på Folkuniversitetet i Härnösand.

Född 1969, 44 år, 072-318 20 18, chirinali2@gmail.com. Varit medlem i 5 år.
Akademisk utbildning: Fil.kand. i omvårdnad från Mittuniversitetet
. Utöver det har 60 hp i juridik, och 102 hp i olika ämnen inom samhällsvetenskap
Läser på distans en masterutbildning i arbetshälsovetenskap vid HIG
.


Hjärtefrågor

·  Integration
·  Svenska för invandrare (SFI)
·  Psykisk ohälsa

Ursprungligen kommer jag från Syrien, talar både kurdiska och arabiska. Jag har bott i Härnösand i ca 23 år. Är gift och mamma till fem barn, varav två vuxna som har flyttat hemifrån.

Integration ”allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund” har alltid legat mig varmt om hjärtat och därför känns det naturligt att engagera sig i

frågor kring integrationen. Jag har ägnat några år åt att läsa, skriva om psykisk ohälsa och dess konsekvenser på individ, grupp och samhällsnivå. Därför känns det också naturligt att

engagera sig i frågor kring psykisk ohälsa.

 


ANNELI ANDERSSON

Jämställdhet || Grön omställning || Stadsodling

33 år. Medlem sedan 2013.

Miljö- och samhällsfrågor fångade tidigt mitt intresse men det är först nu som jag har engagerat mig politiskt. Sedan augusti är jag jämställdhetsambassadör för MP Västernorrland. Jag sitter även i
SACOs styrelse på Länsstyrelsen där jag arbetar som miljöekonom på Vattenmyndigheten. Mitt engagemang i miljö- och samhällsfrågor var det som fick mig att utbilda mig till miljöekonom.
Jag ville förändra de system som leder oss fel och insåg att det som makthavare främst lyssnar på är ekonomiska argument.

Det som har fått mig att engagera mig i Miljöpartiet är att vi har en genomtänkt grön ideologi som är feministisk. Ett jämställt samhälle är ett hållbart samhälle men utan en omställning av vårt arbetsliv,
konsumtion, livsmedelsproduktion och nyttjandet av våra naturresurser så finns det inte längre en värld att vara jämställd i.

Jag vill bidra till ett Härnösand som är rustat för en utmanande framtid genom min vilja och kunskap att bygga gemenskap och samarbeta, samt genom mina erfarenheter från fem år som miljöekonom i
statlig sektor inom vattenförvaltning, fiskeriförvaltning och miljö.

Du får gärna ringa, mejla eller kontakta mig på facebook om du vill veta mer: 0733328239, anneli_tjorn@hotmail.com
https://www.facebook.com/anneli.andersson.9022ABDEL BEN SALEM
Jag jobbar som samhällskommunikatör, omvårdnadsbiträde och tolk i Härnösands kommun
abdel-ben-salem@hotmail.com, 073-416 36 12
Född 1980, 33 år
Aktiv i MP sedan 2010.

Hjärtefrågor
- Mindre arbetslöshet
- Grön energi
- Organiserad migration

Jag är född i Tunisien och talar arabiska, franska, engelska och svenska. Redan i Tunisien var min familj med i ett grönt parti och jobbade med återvinning. Hållbar miljö och förnybar energi ligger mig
varmt om hjärtat. Min erfarenhet från integrationsprocessen gör att jag ser möjligheter att förbättra och utveckla migrationsprocessen i praktiken. Ägnar mig även åt underhållning varför jag månar om
ett breddat kulturliv.
Mina privata intressen är idrott, musik, dans, konst och resor.
Idag har jag uppdrag som nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt i Härnösand och ersättare i Härnösands Energi & Miljö AB, HEMAB, styrelse.
REBECKA BJURHALL

Statsvetare med miljö- och språkinriktning. För närvarande föräldraledig med familjens tredje barn

evarebecka@yahoo.se, 073-5132932

Född 1978, 35 år

Medlem i MP sedan 2001.

 

Hjärtefrågor

-  Hållbar tillväxt och konsumtion

-  Utbildning för hållbar utveckling

-  Tillgänglighet


Jag är född i Kramfors och uppvuxen i Härnösand. Ångermanland och Höga Kusten ligger mig varmt om hjärtat.

Jag har tidigare jobbat som Latinamerikahandläggare på ramorganisationen Myright och internationell ombudsman på Hörselskadades Riksförbund (HRF). Nu senast arbetade jag som politisk sekreterare

på länet för Miljöpartiet. Just nu är jag föräldraledig.

För Miljöpartiet Härnösand är jag ordinarie ledamot i Skolnämnden. Det har varit en omtumlande tid pga underbemannad skolförvaltning och samarbetssvårigheter inom majoritetsgruppen. Nu äntligen börjar

arbetet rulla på bättre och det finns massor att göra! Först och främst bedriva grön skolpolitik!

 

Jag är ideellt engagerad i HRF:s utvecklingsprojekt med en systerorganisation i Cochabamba, Bolivia, där jag är en av projektgruppens fyra särskilt aktiva. Projektet delfinansieras via Sida.

Tidigare var jag också ideellt engagerad i Friskis & Svettis föreningsverksamhet, där jag också tränar. Vill gärna återuppta engagemanget när lite mer tid finns framöver. Just nu ligger huvudfokus på familjen. Till mina fritidsintressen hör bl.a. idrott, friluftsliv, litteratur och att umgås med vänner över goda middagar.

 


MARIKA BYSTEDT

Chef strategisk planering, Kollektivtrafikmyndigheten
marika.bystedt@gmail.com, 072-5210761
Född 1980, 33 år.
Medlem sedan 2010.

Om jag vaknade upp imorgon och om världen hade förbättrats till det bättre skulle jag främst vilja se en värld där barns rättigheter tillgodosågs. Givetvis innebär det att jag anser att ett barn ska ha rätt att

leva utan fruktan från krig, våld och svält. Men framförallt handlar det om alla vuxnas skyldighet att skapa samhälle där barns behov är centralt.

Jag skulle också vilja se samhälle som bygger på verklig jämställdhet, där man på riktigt jobbar med djupt rotade attityder som är det verkliga hotet mot alla människors lika villkor. Mitt kön ska aldrig vara

begränsande det får min personlighet sköta.

Dessutom får jag på riktigt ont i magen då jag ser mitt egna lönekuvert växa när jag vet att det är på bekostnad av samhällets skyddsnät för dem som behöver det allra mest. Jag kan inte riktigt förlika mig

med principen att ta från de fattiga för att ge till de rika, klingar illa.  

Jag är super Svensson med sambo, två barn och en katt. Jag bor på landet och diggar fredagsmys med familjen. Fast jag flyr gärna huset för att träna eller, kanske inte allt för charmigt, dricka champagne

i goda vänners sällskap.AMANDA BYSTRÖM

Studerar på Humanistiska programmet.
amanda_bystrom@hotmail.com
070-226 03 53
Född 1996, 17 år
Språkrör för Grön Ungdom Härnösand, styrelseledamot i Grön Ungdom Norr.
Medlem i 2 år.
 

Hjärtefrågor

· Jämställdhet och jämlikhet mellan alla människor
· Miljön, särskilt lokalt
· Skolan

Jag heter Amanda Byström, och är aktiv medlem i Grön Ungdom. Jag gör mitt bästa för att hinna med politiken, eftersom att jag går på gymnasium just nu och jobbar på vardagarna. Då jag har tagit
studenten, vilket blir år 2015, ska jag flytta till Lund för att studera biologi. Jag är därför med i valet mest som stödkandidat – jag vill visa att även ungdomar kan vara med och påverka dagens samhälle,
trots att jag inte kommer att kunna sitta i kommunfullmäktige hela mandatperioden om jag blir invald p.g.a. denna flytt. Däremot så tycker jag verkligen att det skulle vara lärorikt att bli invald, även om
det bara blir en kort tid.

Politiken är något jag tycker är riktigt intressant, och jag älskar att jag hela tiden lär mig. Den är också ett verktyg för mig att nå ut med saker jag brinner för, t.ex. biologisk mångfald i den svenska naturen

och jämställdhet mellan könen. Jag tycker också om att delta i debatter, vare sig de gäller politik eller partipolitik.
JOAKIM BYSTRÖM

Entreprenör och visionär. Grundare till Absolicon Solar Collector AB,
Född 1969, 44 år, joakim@absolicon.com, 070-5850059. Varit medlem sedan 1994.
Som förtroendevald har jag lärt mig att man i varje läge måste visa ärlighet, snabbhet och mod för att kunna stå upp för sina åsikter.

Mina hjärtefrågor är klimatet och miljöteknik samt att ge människor visioner om ett bättre samhälle.

Jag är uppväxt i Härnösand och på vårt familjeföretag Logosol. Var under en period intensivt engagerad i FN:s internationella miljöförhandlingar.
Har haft flera uppdrag för Miljöpartiet. I Härnösand Energi och Miljö verkade jag för satsning på fjärrvärme. I Länstrafiken stärkte jag marknadsföring av kollektivtrafiken.
Jag vill vara med att bygga ett bättre samhälle där vi är rädda om våra resurser, där vi tar vara på människors förmågor och där alla människor har framtidstro.Profilfoto som tillhör Joakim Drejare (du)
JOAKIM DREJARE
Jag är född förra årtusendet, 1956, och har varit medlem i MP typ 20 år.
Jag är gift och har 3 utflugna barn, som tyvärr bor för långt bort.

Jag arbetar på Semret, ett boende för ensamkommande flyktingungdomar, sen 7 år.
Har tidigare  jobbat med miljöfrågor, som miljöinspektör, i ca 20 år.

Saker som ger mitt liv innehåll är familjen, arbetet, samvaro och upplevelser (resor, träning, kultur mm).
Saker som jag retar mig på är när människor utnyttjar andra människor, när skattepengar rinner ner i privata fickor, när egoismen vinner över solidariteten, när människor är fördomsfulla,
negativa och kategoriska samt när kroppen krånglar.

Hjärtefrågor
  • Mer jämlikhet överallt
  • Frihet - under ansvar
  • Mänsklig utveckling
Jag nås på jockedrejare@hotmail.com och 072-213 52 13.KARINMALIN EKSTRÖM
Processledare Länsöverenskommelsen Västernorrland, vik styrelseadministratör JAK Medlemsbank.
Född 1981, 32 år, karinmalin.ekstrom@varsta.se, 070-3930065. Medlem sedan 2000. Önskemål om placering, mitt i – spelar inte så stor roll.

Hjärtefrågor
· Socialt och ekologiskt hållbar ekonomi
· Jämlikhet
· Systemanalys - att våga tro på att en annan värld är möjlig!

Född och uppväxt i Västerbotten, flyttade till Härnösand 2006. Jag har en dotter som är 2 år. Jag är mångsysslare och har varit engagerad i flera olika organisationer men mest i JAK Medlemsbank,
där jag satt i riksstyrelsen i åtta år varav de sista tre som ordförande. Utbildad i internationell kris och konflikthantering i Sollefteå. Sedan hösten 2012 är jag processledare för projektet
Länsöverenskommelsen Västernorrland och kombinerar det med ett vik som styrelseadministratör för JAK Medlemsbanks riksstyrelse. Jag har stark integritet och är prestigelös, det viktigaste
för mig är att resultatet blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Jag har både genom studier och genom långvarigt föreningsengagemang fått goda kunskaper i konflikthantering och
jag tar ofta rollen som medlare och diplomat. Jag är nyfiken av mig och har lätt för att lära.
Jag drivs av ett starkt samhällsengagemang och en djup insikt om hur beroende vi människor är av
varandra samt av det ekologiska systemet.                                                                                                                                                                        


KNAPP BRITTA ERIKSSON
Frilansande teckenspråkstolk, tolklärare och doula
Född 1984, 29 år. knappbritta@gmail.com 0735082816. Medlem sedan 2011. 

Hjärtefrågor

- Kultur
- Hållbar samhällsplanering
- Globalisering – en landsbygdsfråga

 Jag är uppvuxen i Härnösand och har nyligen återvänt till hemstaden med egen familj. Sedan examen till Teckenspråks- och dövblindtolk har jag arbetat som tolk både inom offentlig och privat sektor.

Kandidatprogrammet i Globala studier med inriktning mot global utveckling vid Göteborgs universitet har gett mig en djupare förståelse för världens komplexitet. Som doula är mitt mål att ge födande

kvinnor en positiv förlossningsupplevelse.

Jag är och har varit en mycket aktiv föreningsmänniska med stor erfarenhet av styrelsearbete, ledarskap och har inom föreningslivet medverkat/drivit diverse projekt, arrangemang, kurser mm.

Som både kulturkonsument och kulturproducent i Härnösand vill jag verka för att det redan rika kulturlivet breddas och blir tillgängligt för fler. Ett engagemang och politiskt mod lokalt är en av
förutsättningarna för en hållbar
utveckling globalt. Jag vill vara med och göra Härnösand till en modig kommun!  Int
: friluftsliv, mathantverk, folkmusik snowboardåkning, odling, havandeskap och förlossningar.JEFF FORSSELL

Född i USA 1945, 68 år. Bott i Sverige sedan 1964, i Härnösand sedan 1996.

Medlem sedan 80-talet.

Gift och har 5 barn.

Varit ämneslärare i fysik och matematik, organisk odlare, webbkursutvecklare på CFL/SSVH

Numera pensionär men jobbar ibland som lärare, webbutvecklare, tolk, alternativhälsocoach
jeff.forssell@gmail.com  070-35 80 306  www.tupomedia.se & www.FasterEFT.se


Hjärtefrågor

- sprida kunskap om alternativ till skolmedicinen och behovet att frigöra hälsoforskning från läkemedelsfabrikanternas marknadsföring

- ekonomins mål är MOGNAD och utveckling med riktning, inte tillväxt och fart

- försiktighetsprincipen när det gäller syntetiska kemikalier, vapen, strålning, genmodifiering

- alternativ energiMONIKA FLODIN
Egenföretagare i vindkraft, pensionär
monika.flodin@telia.com, 070-3463638
Född 1944, 69 år. Medlem sedan 1991.

Hjärtefrågor
- Energi
- Barn, ungdom, skola
- Djurlivet
- Idrott och hälsa

Jag är idag lekmannarevisor i Härnösands kommun och dess bolag. Har varit kommunfullmäktigeledamot och suttit i Barn och skola samt i HEMABs styrelse.
På länet har jag varit ordförande för Miljöpartiet och varit sammankallande i Härnösands Miljöparti.
På fritiden är jag verksam i Byalagföreningen i Rö och Rö Folkets hus.KARIN FREJARÖ

Banktjänsteman, karin.frejaro@gmail.com, 0733-690770
Ja
g är en grön, cyklande, läsande, skrivande 34-åring och feminist. Medlem sedan 2005. Jag arbetar med räntefri ekonomi som stf VD på JAK Medlemsbank, men är just nu föräldraledig.
Politiskt är jag ledamot i vårt kommunala bostadsbolag Härnösandshus, nämndeman i tingsrätten och ersättare i kommunfullmäktige. I MP har jag varit medlem sedan 2003.

Jag kandiderar ytterligare en period med förhoppningen att få arbeta i fullmäktiges presidium, gärna som ordförande om den möjligheten finns. Demokrati- och medbestämmandefrågor

engagerar mig mycket och jag vill verka för att fler härnösandsbor får och upplever möjlighet att styra utvecklingen av vår fina kommun.

Utgångspunkten för mitt politiska engagemang är att samhället måste byggas inom de ekologiska ramarna, där politikens mål är trygghet och välbefinnande för alla, snarare än ekonomisk tillväxt.

Jag har stor tilltro till människors förmåga att tillsammans skapa förändring, i stort som smått, och tror att en grön omställning bara är möjlig om mångas erfarenheter och kompetenser tas tillvara.

Som person är jag eftertänksam och tar gärna ansvar för att organisera och driva frågor framåt. Jag är pålitlig och engagerad i det jag tar mig för.

Hjärtefrågor
- Grön lokal omställning
- Hållbar ekonomi
- Global rättvisa


TOMAS FREJARÖ

Kultur och Musik || Cykel || Ekologiskt hållbar samhällsstruktur

Drygt halva livet (av 38 år) har jag varit aktiv i gröna rörelser. Medlem sedan 1993. Jag har kramat träd, skrivit kampsånger och lett studiecirklar. Sedan valet 2010 är jag biträdande kommunalråd, med

särskilt ansvar för kollektivtrafik, ekologisk omställning och IT. Jag sitter även i Murbergets styrelse och kollektivtrafikmyndighetens arbetsutskott.

Eftersom alla frågor egentligen hänger ihop är det svårt att definiera hjärtefrågor, Jag kunde kanske lika gärna ha skrivit: Integration || Jämställdhet || Kollektivtrafik

Om vi ska lyckas förverkliga vår politik måste vi kunna arbeta i systemen utan att glömma att vi engagerat oss för att förändra dem. Jag försöker vara diplomatisk, tydlig och grundad i grön ideologi.

Vi behöver skapa förtroende för vår kompetens och respekt för våra väl grundade åsikter, både hos samarbetspartier och allmänhet. Så tycker jag vi har arbetat i vårt rödgröna kommunstyre hittills och

vi har fått igenom mycket.

Jag vill fortsätta med politik en period till – i kommunstyrelsen eller kanske i något av kommunens bolag.
tomas.frejaro@gmail.com, 076-5607873 (smsa)

 
FRANK HABINEZA
Programkoordinator, statsvetare
Född 1977, 36 år.
fhabineza@africangreens.org

073-7588927

Medlem i MP Sverige sedan 2010


Hjärtefrågor
- Mänskliga rättigheter
- Demokrati, icke-våld
- Social rättvisa och respekt för mångfald

Jag är gift och har tre barn. Jag kommer från Rwanda och har bott i Sverige i 3,5 år. Jag är mycket aktiv i afrikanska demokratifrågor och med att koordinera det afrikanska demokratiprogrammet för den

Gröna Afrikanska Federationen. Ingår även som koordinator i Global Greens.


ANDERS ISANDER KARLSSON
Arbetar inom hemtjänsten
Född 1974, 39 år.
anders.isander.karlsson@gmail.com, 0730-844096
Medlem sedan 2013.

Mitt namn är Anders Isander Karlsson. Det jag vill genom att ställa upp på kommunfullmäktigelistan är att ta chansen att påverka genom att engagera mig mer direkt i politiken. Jag arbetar inom

hemtjänsten i Härnösand, ett jobb som jag tycker mycket om, då det ger mig chansen att möta många olika människor Det är också här jag vill vara med och påverka då omtanken om våra gamla

är viktigt för mig. Även andra utsatta grupper behöver få komma till tals såsom barn invandrare och arbetslösa. Jag skulle vilja att vi pratade om dessa människor som en resurs istället för att vi pratar

om dessa som något som slösar resurser. Människor oavsett ursprung, sexuell läggning eller ålder är alla värda lika mycket och bör bemötas därefter.

Det jag vill med mitt engagemang är att kunna lyfta fram mina hjärtefrågor som är vård, omsorg och skola.

En vision som jag har är att alla ska kunna ha råd att leva fullt ut i ett ekologiskt hållbart samhälle.


EDITH KABALIRA
U
tbildad i administration. Studerar på Komvux.
kabadith@yahoo.com, 0700-362654
Född 1979, 34 år.
Medlem i MP sed
an 2012

Hjärtefrågor
- Barnens rätt

-  Mindre arbetslöshet
Miljöteknik

Jag är gift och har tre barn och kommer ursprungligen från Uganda men kommer närmast från Rwanda. Har bott 3,5 år i Härnösand och
studerat SFI. Nu studerar jag svenska och samhällskunskap på Komvux.
Jag tycker att det är viktigt att alla barn får en trygg framtid och att alla får samma chans i skolan för att kunna möta alla utmaningar i
framtiden.

JUDIT LÁZÀR

judit.lazar@sinnenasrum.se, 0735 754 238
Född 1953, 60 år.
Utbildning: högskola i affärskommunikation, univ. kurser i bl.a. språkvetenskap, psykologi och pedagogik, yrkesutbildning i TV-videoproduktion och journalistik samt korta kurser i
Motiverande samtal och Syntolkning.
Blev medlem i MP: 2013

Hjärtefrågor
· Mänskliga rättigheter och invandrarnas villkor på arbetsmarknaden
· Tillgänglighetsfrågor
· Technichus roll i ovanstående
www.sinnenasrum.se

Jag kommer från Ungern och bor i Sverige sedan 26 år. Hittade till Härnösand år 2002 och blev förälskad i staden.
I Sverige har jag arbetat som städerska, guide, tolk, kanslist, handledare för arbetssökande, gymnasielärare, pedagog och informatör vid Technichus. En kort tid jobbade jag med integration och mångfald.

I skrivande stund är jag timanställd läxläsare för ensamkommande flyktingbarn och arbetar för att sjösätta tillgänglighetsprojektet Sinnenas rum vid Technichus.

Jag har två vuxna barn som jag är mäkta stolt över. Är också extramormor i en svensk familj.
Jag vill vara med att skapa ett på alla sätt
hållbart samhälle.AMANDA LIND Född 1980, 33 år.
Leg psykolog, för närvarande heltidsengagerad förtroendevald och tjänstledig från mitt arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Medlem i MP sedan 1999. Bor i Härnösand sedan 2005 med man, två barn och två bonusbarn.

Hjärtefrågor
- Kultur
- Samhällsplanering för stad och landsbygd
- Hållbar samhä
llsutveckling - omställningsfrågor

Härnösand står inför en spännande och utmanande omställning på kort och lång sikt som kräver delaktighet, gemenskap och att många drar åt samma håll.

Framtidsarbetet efter beslutet att lägga ner Campus Härnösand har en hållbarhetsprofil som måste fortsätta utvecklas. Vi Gröna har nu stora möjligheter att påverka!  

Som ordförande i Samhällsnämnden ser jag som min viktigaste uppgift att driva gröna perspektiv oavsett politisk fråga och samtidigt bygga förtroenden och broar genom lyhördhet, helhetssyn och dialog.

Goda livsmiljöer för alla, stärkt grönt företagande, infrastruktur, skola/utbildning och naturvård är frågor bland många som engagerar mig. Jag ser kultur och kreativitet som grund för ett hållbart

samhällsbygge och vill fortsätta driva en aktiv kulturpolitik.

Som person är jag tydlig, kommunikativ och samarbetsinriktad med stor drivkraft att föra frågor framåt. Jag vill gärna fortsätta ta övergripande ansvar för Härnösand och vara med och stärka MP:s profil,

både i valrörelsen och under nästa mandatperiod.

Kontakta mig gärna på amanda.lind@mp.se eller 073-4604695.

https://twitter.com/amandalind_ www.amandalind.wordpress.com

 


CATJA MOBERG

Förskollärare, musikhandledare och hantverkare
catja.moberg@gmail.com, 070 9640492.
Född i Skåne 1951, 62 år.
Arbetar för närvarande som personlig assistent. Driver även en enskild firma, Catjas Trä & Ler-Klang.
1996 blev jag medlem i MP. Placering i mitten.

Hjärtefrågor

- Mer levande kultur för barn och äldre.
- Friskare hav - all världens hav.

- Djurens rätt till naturen!

Flyttade till Härnösand 1981 från Göteborg kom in på Härnösands folkhögskola och utbildade mig till musikhandledare och har blivit bofast! Har under årens lopp arbetat som frilansande kulturarbetare

med inriktning musik, keramik, färsktäljning, brukskörning med häst, musikföreställningar för och med barn och vuxna, undervisat i keramik, deltagit i keramikutställningar samt ett flertal större mässor

runt om i landet mm. Lever sedan 9 år tillbaka i ett särboförhållande och med två aktiva orienterande  döttrar så är livet fullt av respendling och roliga upptåg!

Jag har haft ett flertal styrelseuppdrag i kommunen och för närvarande är jag ordinarie ledamot i Socialnämnden. Sitter i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan 2013.

Mitt engagemang i Miljöpartiet känns bara så självklart! Jag vill vara med och kunna påverka, ligga steget före för en mer hållbar ekologisk, socialutveckling för både staden och landsbygden. Det är
tillsammans som Vi gröna gör skillnad! Hoppas vi blir fler!EMANUEL NANDORF
Född 1971, 42 år.
e.nandorf@gmail.com, 073-680 25 89

Har varit medlem i MP ca ett år. Jag jobbar med som vattensamordnare på vattenmyndigheten i Härnösand men är nu tjänstledig ett år och går en bibelskola i Göteborg. Jag har jobbat inom miljö- och
vattenområdet i mer än tio år inom kommunen, länsstyrelsen och som egenföretagare. Har också startat en bilpool i Umeå som nu har fyra miljöbilar rullande. Jag vill jobba för en bättre vattenmiljö i
Härnösand och främst i Gådeån som mynnar ut i Härnösand! Jag brinner också för hållbart företagande och miljöteknik i alla dess former och vill gärna att Härnösand blir en framgångsrik företagarstad.
Jag skulle också vilja kombinera en grön politik med en kristen värdegrund, det är först och främst genom förändrade värderingar som vi kan komma tillrätta med det ohållbara samhället. Både när det
gäller miljön och sociala relationer!
THÉOGÈNE NTWARI
tntwari@yahoo.fr,  0611-260 272, 073-689 09 22

Född 1976, 37 år
, gift. Medlem sedan 2013.


Först och främst – jag vill vara delaktig i samhället. Jag vill vara med och påverka.
Jag har valt att engagera mig i Miljöpartiet på grund av kopplingen till miljön och naturen – i samspel med människorna.
Samhället behöver mer kompetenta människor som vill någonting och som är beredda att jobba för förändring.
Jag hoppas också på att bli del av en gemenskap.
Utmaningar är viktiga för mig, jag ser att miljöpartiet växer och det lockar mig, jag vill bidra till den positiva utvecklingen.
Jag stimuleras av att möta människor och diskutera olika idéer och tillsammans hitta lösningar på problem i samhället.

Jag har bott i Sverige i nio år, jag har fru och två barn. Jag har pluggat inköp och supply management på Nordic Business Institute
och därigenom har jag fått möjlighet att praktisera på Härnösand Energi & Miljö AB och på Edmolift AB.

Jag jobbar inom hemtjänsten i Härnösand sedan 2009.
RAFIK HAVAL OMAR
Utbildad skräddare
Född 1978, 35 år. Medlem sedan 2012.
ha.val@live.se, 076-2235740


Hjärtefrågor
- Miljö
- Mänskliga rättigheter
- Jämställdhet

Jag kommer ursprungligen från Syrien men har bott i Sverige i 5 år. Har arbetat som skräddare 7 år och här i Sverige jobbar jag i restaurangbranschen.
Dessförinnan arbetade jag på Cypern. Är gift. Jag blev medlem i Miljöpartiet för att
jag vill vara med och bygga ett bättre samhälle.PER SANDER

46 år, handläggare och projektledare på länsstyrelsen sedan 1996. Har även arbetat som lärare, i skogsnäringen och på skogsstyrelsen. Per.sander@pavilionclub.se , 0702145649, Medlem i partiet
först 2011 men har alltid röstat på Mp. Gift med två tonårsbarn, uppvuxen i Värmland men bosatt i Västernorrland sedan 20 år tillbaka. Empatisk, lyssnande, optimistiskt, musikalisk, envis och ödmjuk
skulle jag vilja beskriva mig som.

Hjärtefrågor  - Energiomställning, jämlikhet, mänsklig och biologisk mångfald
Engagerar mig politiskt för att få till stånd en kursändring i samhället i riktning mot resurssnålhet med investeringar i smarta boendemiljöer och förnyelsebara energi- och transportsystem, ett inkluderande

samhället där alla behövs och där det finns regional och individuell utjämning och utveckling. Utbildad på skogshögskolan till Jägmästare, har sedan bl a läst företagsekonomi på Mittuniversitet på A och

B-nivå, matematik på Umeå universitet samt en 2-årig energiteknikerutbildning på Dalarnas högskola. Har sedan tonåren varit engagerad i miljörörelsen på olika nivåer, först i fältbiologerna, satt i

riksstyrelsen, och sedan i naturskyddsföreningen. Är idag engagerad som styrelsemedlem i ett halvt dussin föreningar i Härnösand och är aktiv i ytterligare ett antal verksamheter, har därför denna

gång ingen ambition att stå högt upp på valbar plats. NINNI SMEDBERG
Direktor på Vårsta Diakonigård, teolog och diakon
ninni.smedberg@varsta.se , 070-8812536
Medlem i MP sedan hösten 2011, trogen väljare sedan 90-talet
Önskemål om placering: valbar

Hjärtefrågor
· Ett samhälle öppet för alla
· Hållbart liv är förvaltarskap inte förbrukarmentalitet
· Utveckla social ekonomi

Jag är 54 år, född och uppväxt på västkusten. Flyttade till Härnösand 2004, gift och har en dotter.

Min utbildningsbakgrund är teol.kand samt diakonutbildning, diakonvigdes 1982 och har arbetat i Svenska kyrkan på alla nivåer. Församlingsdiakon, Stiftsnivå med utredningar, Nationella nivån

(strategiskt arbete med socialt fokus) samt Utlandskyrkan. Sedan 2004 är jag direktor för Stiftelsen Vårsta Diakonigård i Härnösand. I mitt arbete har jag skrivit rapporter, hållit massor av föredrag

med inriktning på Svenska kyrkans sociala ansvar. Jag har även suttit i olika styrelser, b la varit delaktig att bygga upp en Europeisk diakonal organisation med säte i Bryssel, där jag var vice president

i 7 år. Deltagit på FN:s sociala toppmöten och under många år arbetat med socialpolitisk lobbying.CHRISTINE SPRINZL
Nationalekonom. Jobbat som upphandlare i Härnösands kommun och drivande i framtagandet av de nya riktlinjerna för hållbar upphandling.
Nu föräldraledig med mitt fjärde barn.

tine_sprinzl@hotmail.com, 0730983277

Född 1978, 35 år.
Medlem sedan 5 år.

Ursprungligen kommer jag från Österrike. För 7 år sedan flyttade jag till Sverige/Härnösand.
Är kassör för MP och GU och sitter även som ersättare i socialnämnden sedan drygt ett år tillbaka.

I socialnämndsarbetet tycker jag att det är viktig att sträva efter:

- att bli av med den negativa bilden som socialnämnden fått i medierna. Medarbetarna som jobbar inom vården ska kunna känna sig stolta över sitt jobb.
- utveckla/fördjupa den ekonomiska redovisningen. I nuläget presenteras många siffror, men för lite analys.
- Härnösands kommun fattade under hösten ett beslut om att tillämpa barnkonventionen. Vi måste kontinuerligt säkerställa att nämnden/ socialförvaltningen lever upp till detta.

 

EVA WIKNER
Pensionär
Född 1926, 87 år
Medlem i MP sedan 2012
Tel 0611-23722
Jag vill kunna se mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn i ögonen därför engagerar jag mig för deras och andra barns framtid.ZEWDU WOLDETENSAY

Utbildad veterinär.
Född 1969, 44 år.
delgadomonolo53@yahoo.com, 073-7848751
Medlem sedan 2009.

Kommer ursprungligen från Kuba men närmast från Etiopien.

 JAROSLAWA ZINTEL

Djuragronom, miljövetare (Miljö- och hälsa Stockholms Universitet, Industriellt Miljöskydd KTH) pedagog för små barn, fotograf, arbetslös i Fas3. Arbetat bl a som utredare, konsult, byrådirektör på
SCB på Miljöprogrammet, miljöchef på SibTryck AB.
Född 1956, 58 år, 073-3095456, jarka.braun@gmail.com. Medlem sedan 1994.

Hjärtefrågor

· Integration
· Arbetslöshet
· Samhällsplanering

Jag lämnade Polen 1987 och efter tre år blev jag utvisad från Danmark. I Danmark var jag aktiv i Amnesty International. År 1990 kom jag till Sverige.  Jag blev miljöpartist pga av denna mening i MP

programmet: ”Solidaritet med djur, natur och människor”

Jag verkade i alla möjliga nämnder men mest engagerade jag mig i miljö och samhälle, bl a integration-invandrarnämnd och samhällsplanering. Efter flytten till Värmdö blev jag invald till bygg- och

miljönämnden. I Botkyrka satt jag några år i KF. Suttit några år i Stockholms län. De sista aktiva åtta åren tillbringade jag på Migrationsdomstolen som nämndeman. Har även arbetat  bl a som utredare,

konsult, byrådirektör på SCB på Miljöprogrammet, miljöchef på SibTryck AB.


KICKI ÖSTENSSON

vet.kersti@telia.com

0611-77129, 070-6527774

Född 1950, 63 år

Medlem i Miljöpartiet sedan början av 1980-talet.

Önskemål om placering: Nedre hälften av listan.

 

Jag har jobbat politiskt i Härnösands kommun och satt i kommunfullmäktige under i tre valperioder under slutet av 90-talet och början av 2000-talet sen 1994. Suttit i flera olika nämnder.

Veterinär. Egenföretagare sen 1982. Sen 2006 delägare och chefsveterinär vid Veterinärmottagningen Kusthöjden med 10 anställda.

 

Hjärtefrågor

·         Barn och ungdomar

·         Andra kulturer - inom Sverige och i världen.

·         Problemen med kemikaliesamhället.

·         Ekologi – etologi. Hur vår natur påverkar vårt beteende.

 

Under de senaste 10 åren har jag engagerat mig mycket inom Autism & Aspergerföreningen i länet och kommunen och känner att problemen kring psykiska funktionsnedsättningar och andra psykiska

problem måste beaktas mycket mer i vårt samhälle på alla nivåer.

Här finns det stor förbättringspotential.Kommunfullmäktigelistan

1. Amanda Lind
2. Tomas Frejarö
3. Hibo Abdullahi
4. Karin Frejarö
5. Ninni Smedberg
6. Knapp Britta Eriksson
7. Chirin Ali Salmanian
8. Per Sander
9. Anneli Andersson
10. Joakim Byström
11. Amanda Byström
12. Joakim Drejare
13. Jeff Forssell
14. KarinMalin Ekström
15. Abdel ben Salem
16. Christine Sprinzl
17. Marika Bystedt
18. Rafik Haval Omar
19. Kicki Östensson
20. Rebecka Bjurhall
21. Frank Habineza
22. Eva Wikner
23. Edith Kabalira
24. Anders Isander Karlsson
25. Jaroslawa Zintel
26. Judit Lázár
27. Monika Flodin
28. Emanuel Nandorf
29. Zewdu Woldetensay
30. Göran Hådén


http://www.mp.se/savethesea

Vi badar kl 10 för att rädda havet! 18 maj! Sälsten.11 april - 11 maj vikarierar Göran Hådén som biträdande kommunalråd istället för Tomas Frejarö.

Miljöpartiet Härnösand anställer Knapp Britta Eriksson fr o m 5 maj som valsamordnare.
Hon kommer att arbeta t o m september månad.
På kansliet kommer även länets valsamordnare Patrik Olsson att finnas.


Idag har EU-listan presenterats och vi har både Göran Hådén och Tomas Frejarö på den!

Isabella;Lövin; 51 år, journalist, Värmdö

2 Peter;Eriksson; 55 år, riksdagsledamot, Morjärv

3 Bodil;Ceballos; 56 år, riksdagsledamot, Axmar bruk

4 Max;Andersson; 40 år, biologistudent, fd riksdagsledamot,

Göteborg

5 Linnéa;Engström;33 år, statsvetare, Stockholm

6 Jakop;Dalunde; 30 år, fd språkrör Grön Ungdom, Stockholm

7 Karin;Svensson Smith; 57 år, klimatskribent, Lund

8 Kurdo;Baksi;48 år, författare, Sundbyberg

9 Anwahr;Athahb;26 år, socionom, Farsta

10 Björn;Lindgren;24 år, student, Östersund

11 Annika;Hirvonen; 24 år, juriststudent, Sundbyberg

12 Göran;Hådén;33 år, miljöskribent, Härnösand

13 Charlotta;Hedström; 58 år; fd riksdagsledamot; Brösarp

14 Bertil;Torekull;82 år, författare, Brantevik

15 Jenny;Lundström;46 år, veterinär, Tierp

16 Gabriel;Liljenström;30 år, författare, Stockholm

17 Ellen;Kasimir;20 år, studerande, Stockholm

18 Jabar;Amin;53 år, riksdagsledamot, Umeå

19 Emma;Hult;26 år, språkrör Gröna Studenter, Jönköping

20 Niclas;Persson;24 år, fd ungdomsrepresentant i EU, Örebro

21 Akko;Karlsson;44 år, driftchef, Västervik

22 Petter;Forkstam;30 år, konsult och försvarare av mänskliga

och sexuella rättigheter; Lund

23 Hanna;Bernholdsson; 20 år, försäljare, Borås

24 Karl;Palmås;37 år, samhällsforskare, Göteborg

25 Tomas;Frejarö;39 år, esperantist, bitr kommunalråd,

Härnösand

26 Monia;Benbouzid;37 år, europeisk mobilitet, Hägersten

27 Eva;Hallström;63 år,energi- och miljöingenjör, landstingsråd,

Sunne

28 Pascale Mafall;Fall;47 år, lärare, Nacka

29 Anneli;Vitterskog;33 år, fil.kand konfliktlösning, Skänninge

30 Jonas;Eriksson;46 år, riksdagsledamot, Örebro

31 Isabel;Enström;38 år, folkbildare, Visby

32 Isak;Betsimon;33 år, nationalekonom, Norsborg

33 Lena;Klevenås;68 år, Grön senior, Alingsås

34 Sahir;Drammeh;57 år, egen företagare, Handen

35 Linus;Petterson;30 år, ingenjör förnybar energi, Umeå

36 Celeste;Perez; 33 år, skribent, Stockholm

37 Rikard;Allvin;27 år, politisk assistent, Falkenberg

38 Ulrika;Frick;42 år, grundskolelärare, Mölndal

39 Mattias;Näsman;24 år, fil kand filosofi och ekonomisk

historia, Umeå

te40 Cheryl;Jones Fur;49 år, zoolog, Växjö  Kolla vår lyckade kongress!

Härnösand vann på miljöpartikongress

Det gick bra för Miljöpartiet de gröna i Västernorrland på kongressen i Västerås.
Man fick igenom en hel rad förslag genom att rösta mot den egna partistyrelsen.

RELATERAT

– Ödesfrågorna om vinstuttag i välfärden, arbetstidsförkortning och slopande av skattereduktionen för unga gick i vår riktning, säger Eva Goes (MP).

Det nya landsbygdsavsnittet uppmärksammades och inledningen blev den som föreslagits av Miljöpartiet i Härnösand, en fråga som särskilt Amanda Lind (MP) drivit.

Göran Håden (MP), partistyrelseledamot från Härnösand, har i och med kongressen avslutat sitt tvååriga arbete i partiprogramsgruppen och är nöjd med slutresultatet.

Det nya partiprogrammet blev enligt Härnösandsgruppens förslag: "Grön ideologi - solidaritet i handling". Skrivningen att ständig ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse inte är möjlig på en planet med begränsade resurser, bifölls också. 

– Att sociala företag och idéburna organisationer särskilt lyfts fram i det nya programmet glädjer mig, säger KarinMalin Ekström (MP).

Dessutom fick vi tandvården inkluderad i sjukvårdens högkostnadsskydd! Knoppen hör ju till kroppen!