Andra Gröna


GRÖN UNGDOM
Du som är upp till 26 år kan engagera dig i Grön Ungdom. 
Saida Noori är sammankallande och kontaktperson i Härnösand.
Övriga ledamöter är Nour Hjab och Mohamad Abdul Majid. Du hittar intressant info på www.gronungdom.se
Saida och Mohamad är språkrör för GU Härnösand.

GLOBAL GREENS
De flesta tycker att Miljöpartiets frågor är globala och därför har vi också en gemensam partiorganisation som heter Global Greens. 
Eva Goës koordinerar insamling av pengar och Friends of Global Greens och ingår i dess styrelse som består av miljöpartister från de fyra federationerna i Afrika, Amerika, Europa och Asien-Stilla havet.www.globalgreens.org
Stöd Global Greens genom att bli regelbunden givare. Bli en av Friends of Global Greens!
http://www.globalgreens.org/friends-global-greens
Du når Eva på eva@goes.se eller tel 0611-21703.

EUROPEAN GREEN
European Green Party, EGP, kallas Europas federation och det är alla länder i EU men också länder långt bort i öst till Armenien. Eva valdes av EGP till koordinatorer i Global Greens Coordination.
Mer info på europeangreens.eu