Just nu

 

Kalendarium

Kick-off för Grön Ungdom 8 april 18:00-20:30. 

Inför kongressen 13 april 9:00-14:00 hemma hos Eva Goës, Södersundsv 48

After work 16 april 17:00 på Espresso House med Brita Wessinger, vår EU-kandidat.


Våravslutning med pick-nick 16 juni.För kännedom
Styrelsemöten  15 april, 13 maj, 17 juni
Politikerluncher 20 maj

-----------------------------------------------------------------------


2018

Medlemsmöte: Nyfiken på grön ideologi och Miljöpartiet?! Mån 5 nov kl. 18:30

Politikerlunch mån 15 nov kl. 11:45

Medlemsmöte: Val till nämnder och styrelser, mån 19 nov kl. 18:30

Julfest lör 15 dec kl. 15:00 på Tangopalatset. Knytis

Politikerlunch mån 17 dec kl. 11:45

OBS: tider kan ändras och möten kan tillkomma. Kolla även vår hemsida för aktuell information.

Ni som har Facebook kan kolla - Miljöpartister i Härnösand-internt och olika evenemang.

 
Kommunfullmäktigelistan

MP Härnösand

Vi har haft ett provval och tack för alla som har röstat och bidragit till valberedningens arbete med listan till kommunfullmäktige. Det är jätteroligt att vi har en sådan lång lista med kandidater som kan tänka sig sitta som ledamöter i kommunens högsta beslutande organ. Här nedan presenteras valresultatet. Valberedningen kommer göra lite justeringar utifrån olika perspektiv såsom t e x kandidatens önskemål. Valberedningen kan även föreslå ytterligare kandidat på slutet.  På årsmötet fastställs listan slutligen. Välkommen att rösta då!

 

Valkampanj med utåtriktad aktivitet den 3 feb

1 februari börjar MP:s valkampanj med extra aktiviteter runt om i landet under 4 dagar. I Härnösand gör vi en utåtriktad aktivitet på stan lördagen den 3 februari mellan 11-13. Vi samlas på kansliet 10.40 för uppsamling och genomgång. Bra om så många som möjligt kommer och framförallt ni som är aktiva politiker.

Medlemsmöte om Valprogram för MP Härnösand den 11 feb

Välkommen till kansliet den 11 februari kl 15:30-18:00 för att diskutera valprogram för kommande mandatperiod. Vilka frågor skall vi driva och vilken politik skall vi föra?

 

Valsamordnare söks!

MP Härnösand och MP Västernorrland söker var sin valsamordnare inför valet. Omfattningen är inte riktigt klar ännu men start för MP Västernorrlands samordnare får gärna ske så snart som möjligt dock senast i maj månad. Före sommaren vill MP Härnösand få sin valsamordnare på plats. Tanken är att de båda valsamordnarna skall kunna stötta varandra i valarbetet. Du bör kunna jobba självständigt men på uppdrag av styrelsen för respektive förening. Det är viktigt att du delar de gröna värderingarna och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. MP Västernorrland söker också en kanslist på deltid och det finns möjlighet att omvandla valsamordnartjänsten efter valet till en fast kanslitjänst beroende på valresultatet. Är du intresserad, ta gärna kontakt med ordförande MP Härnösand Per Sander 0702145649 eller ordförande MP Västernorrland Brita Wessinger 0730734948.

 

Kick off för aktiva politiker

Sker den 11 februari kl 12:00-15:00 Särskild kallelse för dessa.

 

Årsmöte för MP Härnösand den 25 februari med val till KF 
Röstsedel till provval till MP Härnösands kommunfullmäktigelista

Presentationerna av kandidaterna hittar du nedan.

 

Rangordna 10 av kandidaterna på röstsedeln genom att sätta ”1” vid den som du vill ha

överst/först på valsedeln, en 2:a på den du vill ha därefter osv.

 

För att röstsedeln ska vara giltig måste du rösta på 10 kandidater.

 Glöm inte att lägga med det oranga röstkortet! Röstsedeln i lilla kuvertet och röstkortet utanför i det stora.

Plats:

Namn:

 

Abdel Ben Salem

 

Amanda Lind

 

Anna Burenius

 

Benny Magnusson

 

Carsten Brosjö

 

Christine Sprinzl

 

Claire Keza

 

Erik Norberg

 

Ghaidaa Shihab

 

Göran Hådén

 

Göran Umefjord

 

Hibo Abdullahi

 

Jeff Forssell

 

Joakim Byström

 

Joakim Drejare

 

Juliette Eshragi

 

Karin Frejarö

 

Katarina Schiebe

 

Kicki Östensson

 

Knapp Britta Thyr

 

Lama Alhelwani

 

Lars Landström

 

Mikaela Edholm

 

Mohamad Abdul Majid

 

Mohamed Abdulwahab

 

Myriam Estrella-Näslund

 

Måns Palmstierna

 

Ninni Smedberg

 

Per Sander

 

Rebecka Bjurhall

 

Ruth Lusevikueno

 

Saeida Noori

 

Tomas Frejarö

 

 Presentation av kandidaterna till Kommunfullmäktige (i bokstavsordning efter förnamnet)

Abdel Ben Salem

Samhällskommunikatör, omvårdnadsbiträde och tolk. Utbildar mig till integrationspedagog.

abdel-ben-salem@hotmail.com

076-2558079
Född 1980
Aktiv i MP sedan 2010

Ersättare i Kommunfullmäktige

Hjärtefrågor
- Mindre arbetslöshet
- Grön energi
- Organiserad migration

Jag är född i Tunisien och talar arabiska, franska, engelska och svenska. Redan i Tunisien var min familj med i ett grönt parti och jobbade med återvinning. Hållbar miljö och förnybar energi ligger mig varmt om hjärtat. Min erfarenhet från integrationsprocessen gör att jag ser möjligheter att förbättra och utveckla migrationsprocessen i praktiken. Ägnar mig även åt underhållning varför jag månar om ett breddat kulturliv.
Mina privata intressen är idrott, musik, dans, konst och resor.
Jag har haft uppdrag som nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt i Härnösand och ersättare i Härnösands Energi & Miljö AB, HEMAB, samt i Övervakningsnämnden.

 

 

Amanda Lind

Partisekreterare, leg psykolog. Fd kommunalråd och ordf i samhällsnämnden i Härnösand.

amanda.lind@mp.se

Född 1980

Medlem sedan 1999

Önskemål om placering på listan: Icke valbar plats.

Hjärtefrågor

  • Lokal och regional hållbar utveckling, landsbygdsfrågor, kultur, miljö och klimat

Under mina år i kommunpolitiken har jag på nära håll fått uppleva vilken skillnad Miljöpartiet i Härnösand gör i lokalpolitiken. Att vara en del av vårt härliga MP-gäng, driva den gröna omställningen framåt steg för steg och skapa lokal framtidstro är bland det roligaste jag har gjort i politiken hittills. I valet 2018 kommer jag att fokusera på den nationella valrörelsen som partisekreterare och riksdagskandidat. Jag vill också göra vad jag kan för att MP Härnösand ska göra ett så bra val som möjligt, dock ej på valbar plats. Vi behövs och gör skillnad!

 

 

Anna Burenius

Läkare
annaburenius@hotmail.com
070-2964466
Född 1986

Medlem i sedan tonåren.

Önskemål om placering på listan: Icke valbar plats

 

Hjärtefrågor
- Klimat, asylpolitik och jämställdhet

Medlem i Miljöpartiet sedan tonåren. Engagerad i Svenska kyrkan och nyligen invald i kyrko- och stiftsfullmäktige för Miljöpartister i Svenska kyrkan. Arbetar som AT-läkare på Sundsvalls sjukhus och ser fram emot att få börja jobba i Härnösand efter det. Spelar och sjunger egna och andras låtar, på svenska och esperanto. Miljöpartiets trefaldiga solidaritet, med naturen, framtida generationer och världens alla människor, ringar in en helhetssyn som jag tycker är oerhört viktig när vi utformar politik, både lokalt och globalt.

 

 

Benny Magnusson

Lärare

benny_magnusson@hotmail.com

072-2097933

Född 1986

Medlem i 3 år

Patient- och etiska nämnden

 

Hjärtefrågor

-       Migration

-       HBTQ

-       Skola

-       Vård och omsorg

 

 

Jag är intresserad av sjukvård, skola och miljö. Sitter i patient- och etiska nämnden i landstinget där jag lärt mig om hur man måste samarbeta för att förbättra vården. Det har även gjort mig mer taggad för att utöka mitt engagemang. Jag står gärna med på alla listorna då jag ser det som en möjlighet för att hjälpa andra. Tror mina erfarenheter inom migration, htbq, våld, sjukvård och skola skulle vara en bra grund att stå på när man försöker förbättra kommunen i dessa frågor.

 

Carsten Brosjö

Gymnasielärare

carsten.brosjo@gmail.com

073-268 12 16

Född 1992

Medlem i 3 år

Önskemål om placering på listan: längre ner

Valberedare Grön Ungdom Härnösand

 

Hjärtefrågor 

-          Skola

-          Kultur

-          Mänskliga rättigheter

Jag är en skåning som sedan ca 1 år tillbaka är härnöbor och verksam teaterlärare i Kramfors. Innehar även styrelseuppdrag för Riksteatern på lokal och regional nivå. Mitt gröna engagemang fann jag under min tid som lärarstudent.

Härnösand ska vara en trygg regnbågsstad och miljökommun där alla invånare har ett bra liv. Alla elever ska klara av sin skolgång och tillgodose sig mångsidig kunskap. Staden ska blomstra med sitt unga kulturliv och bli en fristad åt förföljda konstnärsutövare. Arbetet mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier som pågår ska fortsätta utvecklas.

 

 

 

Christine Sprinzl
Ekonom
tine_sprinzl@hotmail.com
0730983277
Född 1978
Medlem sedan 2008.

Önskemål om placering på listan: Nedre delen
Ledamot i socialnämnden

Hjärtefrågor

-          Barn och unga

 

Jag bor med min sambo och med våra fyra barn i Härnösand. Ursprungligen kommer jag från Österrike och har bott här i drygt 10 år. Jag jobbar som Controller på Räddningstjänsten och den största delen av min fritid ägnar jag åt barnens fritidsaktiviteter samt den föräldrakooperativa förskola Eko-Fröet. Finns det lite tid för mig själv, så är det Friskis och Svettis som gäller.

 

 

 

Claire Keza

Integrationspedagog. Har studerat kris och konflikthantering och skrivit c-uppsats om integration

kclaichou@yahoo.fr

0733-5646250

Född 1992

Medlem sedan början av 2016


Hjärtefrågor

-          Integration

-          Förbättra människors levnadsvillkor

-          Miljö

Jag är gift, har en liten dotter, och kom från Burundi till Sverige för 10 år sedan, 7 år i Härnösand. Jag har mina färdigheter inom integration och intresse som gör att jag skulle vilja engagera sig mer i MP. Detta skulle ge mig möjligheter att utvecklas inom MP och yrket som jag älskar. Jag sjunger i kör på min fritid och var gruppledare i många år i en ungdomsgrupp i Härnösand. Jag gillar att umgås med familj och vänner.

 

 

 

Erik Norberg

Drifttekniker

norberg330@gmail.com

076-3176141

Född 1961

Medlem sedan 2014

Är valberedare i MP Härnösand och valarbetare – ”affischtekniker”.

Hjärtefrågor

-          Energi, miljö, jämställdhet

Mina intressen stämmer överens med kärnan av miljöpartiets ideologi.  Fritiden tillbringar jag i stugan i Nora.  Jag har musikintresse och spelar gitarr.

 

 

Ghaidaa Shihab

Veterinär

Ghaidaa2000@yahoo.com

076-562 06 20

Född 1971

Medlem sedan 2015.

Önskemål om placering på listan: lite längre ner

Ersättare Samhällsnämnden, nämndeman i Tingsrätten

 

Hjärtefrågor

-          Omsorg, fysisk som psykisk

-          Miljö – bli en symbol för Sverige

-          Levande landsbygd

-          Skola, vuxenstudier och fritid

-          Utbyggd infrastruktur och bra kommunikationer

Är gift, har tre barn och 2007 flyttade jag, med min familj, till Sverige. Fortsatte min utbildning, blev leg veterinär i Sverige, år 2015. Vi levde under hot av Sadam Hussein i Irak, då min pappa var kommunist. Jag längtade efter demokrati och en plats där alla människor har lika värde och jorden tillräckliga resurser till alla människor samt jämställdhet.

Under tiden som jag studerade “grund samhälle” i Komvux upptäckte jag miljöpartiet och fann en ny sida av mig själv i dess ideologi.

 

 

Göran Hådén

Miljöskribent
goran@mp.se 

070 95 66 208

Född 1981

Medlem i 17 år

Önskemål om placering på listan: Tvåa


På riksnivå är jag andre vice sammankallande i partistyrelsen och ledamot i den gemensamma politiska ledningsgruppen för partistyrelsen och riksdagsgruppen. Som ledamot i partistyrelsen har jag särskilt ansvar för konsumtion, livskvalitet, psykisk hälsa, arbetstid, konstitutionsutskottet och kontakt till den gröna tankesmedjan Cogito. För att hjälpa MP Umeå och MP Västerbotten är jag nu interimstyrelseledamot även där. I Härnösand är jag ledamot i skolnämnden och nämndeman i tingsrätten.


Hjärtefrågor

-       Miljö, solidaritet och livskvalitet. 

 


Jag är fd biträdande kommunalråd i Härnösand, har gott om tid och mycket att tillföra. 

Som klimatpolitiskt ansvarig i partistyrelsen hade jag en central roll i framtagandet av MP riks nya klimatfärdplan som strax lanseras. Där finns mycket jag vill förverkliga i Härnösand tillsammans med er. Störst skillnad gör vi genom tester av unik politik med stor potential som kan få bred spridning. 

Fråga gärna om du undrar något. Du kan även se mig tala politik på hallplatshaden.wordpress.com  

Göran Umefjord

Universitetslektor, läkare

umefjord@gmail.com

070 3453793

Född 1951

Medlem i 3,5 år

Önskemål om placering på listan: Långt ner

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen

Hjärtefrågor

-          Klimat

-          Hållbarhet

-          Folkhälsa

Jag vill bidra till att skynda på förändringarna till ett mer hållbart samhälle. Vi måste stå upp för att stoppa våldtäkten på planeten.

 

 

 

Hibo Abdullahi
Behandlingsassistent
på Semret. Yrke: Tolk, undersköterska.

hibo.abdullahi@harnosand.se

0611-55 57 33, 070-6374881
Född 1977

Medlem sedan 2007       

Önskemål om placering: valbar plats

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Härnösandshus

Hjärtefrågor

-          Skolan, jobb och sociala frågor, fokus på barn-och unga, äldreomsorg och människor med      funktionshinder

-          Mångfald

-          Människors lika rättigheter

 

Jag är gift och har tre barn. Kom från Somalia som ensamkommande barn. Har bott i Härnösand mer än halva mitt liv. Jag är aktiv i 5i12. Integration, mot rasism och allas lika värde ligger mig varmt om hjärtat. Mitt nätverk är stort eftersom jag varit aktiv som föredragshållare och har kunnat ge mina praktiska erfarenheter av hur det är att vara ensamkommande barn och visa på hot och möjligheter för dem som kommit hit efter mig.

Har tidigare varit vice ordförande i Arbetslivsnämnden.

 

 

 

 

Jeff Forssell

Fil lic i fysik

jeff@fasterEFT.se

070-3580306

Född 1945

Medlem sedan partiets första år

Önskemål om listplacering: är inte ens “säker” längst ner på listan :-) så
Ersättare i
Kommunfullmäktige

 

Hjärtefrågor   

- Alternativ hälsa

- Uthållig ekonomi

- Vetenskap är inte auktoritetstro

 

Jag engagerar mig i den allt skevare ekonomiska (o-)fördelningen. Är medlem i JAK. Vill återföra medel till samhället genom att återinföra förmögenhetsskatt m.m. och pröva medborgarlön.

Jag har en annan syn på hälsa, s.k. alternativ hälsa, vilket jag arbetar med i mitt företag.

Jag anser att vi ska våga prata om svårigheter i samband med invandring och multikultur.     

Jag skulle vilja använda skolan, boenden osv för att kolla om mindre vanliga angreppssätt skulle ge bättre resultat än etablerade. Om det inte får tas upp, så är det kanske inte så stor idé att jag är med. Men om många tycker att det känns som något de saknar, så kan vi nog göra något, trots “ramarna” från riket/EU mm. Verklig förändring byggs upp nerifrån.

Joakim Byström

Vd för Absolicon

joakim@absolicon.com

070-5850059

Född 1969

Medlem i 30 år

Önskemål om placering på listan Ej valbar plats

Har varit ledamot i Technichus styrelse

Hjärtefrågor

-          Härnösand som levande och livskraftig stad med varierat näringsliv, rikt kulturliv och bra politiker!

-          Miljöteknik, internationella miljöförhandlingar och policyutveckling för stödsystem och akademi

-          Solenergi som lösningen på världens energiproblem

Vi har en fantastisk lokalavdelning och miljöpartiet nationellt gör ett viktigt arbete. Jag vill vara med och hjälpa våra företrädare göra ett bra arbete och bidra med idéer och konstruktiv kritik. Härnösand kan vara ett föredöme internationellt inom många områden och jag vill bidra till att marknadsföra staden mer.

Mitt fokus ligger dock på mitt arbete som vd och huvudägare i företaget Absolicon som efter 15 års arbete i Härnösand har fått fram världens bästa solfångare. Nu börjar vi tillverkning i Härnösand och erbjuder vår kompetens till andra i form av produktionslinor för koncentrerande solfångare som vi nu börjar rulla ut i världen! 

 

Joakim Drejare

Integrationspedagog

Jocke.drejare@hotmail.com

072-2135213

Medlem i över 30 år.

Önskemål om placering: längst mer, ej valbar plats.

Ledamot i Kommunfullmäktige och Arbetslivsnämnden.

 

Hjärtefrågor

-          Integration – invandring behövs och vårt mottagande kan förbättras

-          Solidarisk skattepolitik –skatt efter bärkraft

-          Miljön – det ska vara dyrt att göra fel och lätt att göra rätt

 

Jag har varit med länge i MP och gillar ideologin och människorna.

Privat har jag börjat gå i pension, hälsar på barnbarnen och gillar friluftsliv, resor och utomhusarbete.

 

 

 

 

Juliette Eshragi

Datatekniker och tandsköterska

Eros_67@yahoo.com

076-7785120

Född 1988

Medlem sedan 2010

 

Hjärtefrågor

-       Hållbar miljö, hållbar konsumtion, hållbart beteende

 

Jag är från Iran, gift, flyttade till Sverige 2009. Arbetar nu som tandsköterska. Tycker om att resa, läsa poesi, träna, dreja och måla.  Jag är en genuin livsnjutare i hållbar bemärkelse, dvs glädje är inte enbart för mig eller min generation utan för kommande generationer med.

Jag tycker att en hängiven miljöpartist ska syssla med miljöfrågor. Jag tror att vi tappat i opinionsmätningar pga att vi inte fokuserat på miljö. MP ska inte blanda sig i hur många flyktingar vi ska ta emot utan snarare hur vi anpassar miljön. Största paradoxen med miljöpartiet är att miljöns största fiende just är ”Människan”.

 

 

Karin Frejarö

Kommunalråd/vice ordf. i kommunstyrelsen

karin.frejaro@gmail.com

070-3405425

Född 1979

Medlem sedan 2005

Önskemål om placering på listan: Ej valbar plats

Kommunalråd/vice ordf. i kommunstyrelsen inkl. följduppdrag som ordförande i kulturutskottet, i referensgruppen för hållbarhetsfrågor, i landsbygdsrådet och i styrgruppen för FairTrade, ledamot i styrelsen för Technichus, styrelsen för Invest i Härnösand AB m.m., ledamot i kommunfullmäktige, styrelsen för MP Härnösand och styrelsen för BioFuel Region m.m.

Hjärtefrågor

-          Klimat/miljö, demokrati och kultur

Jag växte upp i Göteborg och värmländska Torsby. Snurrade runt i Sverige i världen och studerade statsvetenskap, globala studier, ekonomi och arkivvetenskap innan jag blev miljöpartist och sedan härnösandsbo för ca 13 år sedan.

Jag har suttit i fullmäktige sedan 2007 och haft olika kommunpolitiska och partiinterna uppdrag. Sedan 1 juni 2016 har jag den stora glädjen att få representera MP som vice ordförande KS och kommunalråd med särskilt ansvar för bl.a. klimat/miljö, kultur, demokrati, landsbygd, bredband och översiktsplanering. Utöver dessa hjärtefrågor är hållbar ekonomi och jämställdhet/människors lika värde viktiga för mig.

Efter valet planerar jag att ta politikpaus ett tag för att ge lite mer plats åt annat i livet. Särskilt barnen som fortfarande är små. Därför kandiderar jag inte till valbar plats på listan, men är övertygad om att MP behövs mer än någonsin och att vi gör stor skillnad för ett hållbart Härnösand!

 

 

Katarina Schiebe

Rehabsamordnare, sjuksköterska inriktning grön rehabilitering, Dipl. Mindfulnessinstruktör

katarina.schiebe@gmail.com

070-360 28 38

Född1958

Medlem sedan 80- talet

Önskemål om placering på listan: Mycket långt ner

 

Hjärtefrågor 

-          Miljö, rehabilitering, komplementärmedicin

 

En förändring i världen börjar med en själv. Vi behöver leva det vi tror på. Vid sidan om mitt arbete odlar jag ekologiskt för självhushåll och är i naturen så mycket jag kan.

 

Kicki Östensson                                                                                   

kicki.ostensson@gmail.com

Tel  070-6527774

Härnösands kommun

Född 1950

Medlem i Miljöpartiet sedan 1984.

Önskemål om placering: Slutet av listan.

Jag har jobbat politiskt i Härnösands kommun och satt i kommunfullmäktige under tre valperioder under slutet av 90-talet och början av 00-talet sen 1994. Suttit i Kulturnämnd, Fritids- kultur- och Ungdomsnämnd, IFO, Utbildningsnämnd. Idag vice ordförande i Valnämnden och ersättare i Arbetslivsnämnden.

Veterinär. Egenföretagare sen 1982. Sen 2006 delägare och chefsveterinär vid Veterinärmottagningen Kusthöjden med 10 anställda. Pensionerad sen 2016.

 

Några hjärtefrågor:

 

-          Barn och ungdomar

-          Andra kulturer - inom Sverige och i världen.

-          Problemen med kemikaliesamhället.

-          Ekologi – etologi. Vi måste alltid utgå från naturens villkor.

 

Under de senaste 10 åren har jag engagerat mig mycket inom Autism & Aspergerföreningen i länet och kommunen och känner att problemen kring psykiska funktionsnedsättningar och andra psykiska problem måste beaktas mycket mer i vårt samhälle på alla nivåer. Skolan har här en stor betydelse!

 

 

 

Knapp Britta Thyr

Teckenspråkstolk

knappbritta.thyr@mp.se

0735082816

Född 1984

Medlem i 6 år

Önskemål om placering på listan Högt upp.

1: e vice ordförande samhällsnämnden. Ledamot i kommunfullmäktige.

Hjärtefrågor

-           hållbart samhällsbygge - att vi tillsammans gör den gröna omställningen. Globalt och lokalt - allt hänger ihop, därför måste vi gräva där vi står för att kunna genomföra de stora förändringarna.

-          Klimatförändringar - planetens ödesfråga är här och nu. Vi måste agera!

Jag kandiderar för att jag vill fortsätta att förbättra och förgröna Härnösand och för att jag känner ett ansvar för mina barns framtid.

Gift, två barn. Matlagning och friluftsliv. Arbetat inom partiet som valsamordnartjänst och distriktssekreterare.

 

 

Lama Alhelwani

Studerande, matlagning

lama.alhelwani74@gmail.com

0723-993661

Född 1974

Medlem sedan 2015

Önskemål om placering på listan: öppet

 

Hjärtefrågor

-          Miljö

-          Barn och skola

-          Hälsa

-          Arbete

 

Jag kommer från Syrien och har bott i Härnösand i 3 år. Nu bor min dotter här sedan ett år tillbaka. Just nu studerar jag i Sundsvall och efteråt ska jag fortsätta i Härnösand. Framtiden är så viktig så därför vill jag engagera i Miljöpartiet.

 

 

 

Lars Landström

Journalist

lars.landstrom@yahoo.se

070-6866599

Född 1956

Medlem i 3 år

Önskemål om placering på listan: Plats 6-7

Ersättare i kyrkofullmäktige för Miljöpartister i svenska kyrkan

 

Hjärtefrågor

-          Kultur och miljö

 

Jag recenserade främst konst och böcker i Nya Norrland i många år och var från 2000 kulturredaktör på TÅ i Härnösand, från 2007 till 2015 kulturredaktör på den gemensamma kultursidan för TÅ och Örnsköldsviks Allehanda. Härnösand är en utpräglad kulturstad och det är jätteviktigt att Härnösand inte bara fortsätter att vara det utan att också viktigt att Härnösand inte slår sig till ro, nöjd med att vara en av Sveriges främsta kulturstäder i dag, i absolut toppklass inom exempelvis opera, konstmusik, dans, jazz utan fortsätter att utvecklas på kulturens område. Härnösand ska bli allmänt känd i landet som Sveriges främsta kulturstad utanför Stockholm, Göteborg och Malmö och Sveriges främsta miljöstad, tycker jag.Mikaela Edholm

IKT-pedagog/lärare

mikaela@vild.nu

070-4339963

Född 1989

Medlem sedan 2012

Önskemål om placering på listan: 10-15

 

Hjärtefrågor

-       Skolan, barnen, jämställdhet

 

Jag jobbar med utveckling och tror på allt och allas utveckling. Brinner för en relevant och flexibel skola där barnen är trygga och drivs av lust att upptäcka världen. Skolplikten borde bli läroplikt. Vi måste tänka nytt och uppdaterat. Jag kandiderar för att jag vill se hur jag kan påverka, röra om, göra nytta. Ge barnen en röst.

Som IKT-pedagog och lärare på Härnösands folkhögskola får jag vara en del i digitaliseringen av skolan och se andra människor utvecklas. Jag är utbildad webbutvecklare och har en egen liten byrå vid sidan om. Mitt viktigaste uppdrag i livet är föräldraskapet. Jag har tre barn på 7,5 och 2,5 år som får mig att leva i nuet och ge mig viljan att jobba för en framtid där vår jord blir väl omhändertagen.


 

 

 

Mohamed Abdulwahab Mohamed

Undersköterska

mohamed-abdulwahab@hotmail.com

0767428989

Född 1989

Medlem sedan jan 2016

Önskemål om placering på listan: i mitten

Ersättare i Kommunstyrelsen

Hjärtefrågor

-       Migrationspolitik, jämställdhet och jämlikhet

Jag är 28 år och jobbade med ensamkommande barn 2016. Sedan dess jobbar jag inom hemtjänsten som undersköterska. På min fritid brukar jag träffa mina vänner, lyssna på musik och ta långa promenader. I augusti/september 2016 fick jag uppdrag att vara ersättare i kommunstyrelse. Det var riktigt givande och lärorikt. Fick lära mig hur politiken fungerar. Det är ganska en bred sektor som man kan utveckla och få mer och mer kunskap om med tiden,

Frågor som jag brinner för är migrationspolitik, jämställdhet och jämlikhet. Vill gärna se att alla jobbar tillsammans hand i hand för en bättre framtid, för en bättre demokrati såväl för vuxna som för unga, att få engagera sig mer i politiken och göra sina röster hörda. På så sätt alla kan vara delaktiga i processen.

 

 


Myriam Estrella-Näslund

Barnmorska

myriamestrella12@hotmail.com

070 6755221

Född 1960

Medlem i 7 år

Önskemål om placering på listan:7-10

Sitter i Regionfullmäktige, Folktandvårds- och primärvårdsnämden, dess AU och Demokratiberedningen samt Patientskadenämnden på nationell nivå.  

Hjärtefrågor

-          folkhälsa

-          ungdomar

-          skola

 

Jag är gift, har två vuxna barn, mamma och syskon i Chile. Intresserad av trädgård, akvarellmålning, politik, ungdoms- och kvinnofrågor.

Har suttit i Härnösands styrelse ca 4 år.

 

Måns Palmstierna​

Läkare​

mans.palmstierna@gmail.com

070 210 74 27​

Född 1958​

Medlem i 2 år​

Önskemål om placering på listan: Icke valbar plats​ denna mandatperiod​

 

Hjärtefrågor

-          ​Miljö   

-          Internationell solidaritet 

-          Jämställdhet​

 

​Nyligen inflyttad till Härnösand och har alltid varit politiskt intresserad, inte minst genom min fars engagemang redan på 60-talet Blev då tidigt medveten om människans inverkan på naturens ömtåliga ekosystem och den orättvisa fördelningen av jordens resurser. Dock inte varit partipolitiskt engagerad sen 70-talet, men tycker att nu är måttet rågat. Har ett arbete som absorberar mig i hög grad, men hoppas att med ålderns rätt få skära ner på arbetstiden och vill då engagera mig i politiken, inte minst den lokala politiken som påverkar oss alla direkt. Sambo med Anna Burenius och har sedan tidigare tre vuxna barn som alla bor och arbetar i utlandet. 

Kärleken till alla medmänniskor och ödmjuk respekt för naturen vi alla lever i är viktigast i allt engagemang för mig.

 

 

 

 

Ninni Smedberg

Teolog, diakon, direktor

E-post: Ninni.smedberg@varsta.se

0708812536

Född 1959

Medlem i 6 år

Önskemål om placering på listan: behöver inte vara valbar

Vice ordförande hälso-och sjukvårdsnämnden (och allt som följer med detta uppdrag), ersättare distriktsstyrelsen

Hjärtefrågor

-       utöver hållbar miljö - hållbart samhälle -hållbara livsmöjligheter, - folkhälsa och sjukvårdsfrågor - civilsamhällets delaktighet i samhället - organisation och strategier

Göteborgare, flyttade till Härnösand 2004 för att arbeta som direktor på Vårsta diakonigård. Arbetat inom Svenska kyrkan hela yrkesverksamma livet (församling, stift, nationella nivå och internationellt) sedan diakonvigning 1982.

Jag tycker om att engagera mig för det som är angeläget och vad kan vara mer viktigt än hållbarhet och ett samhällsengagemang. 

Gift, en dotter. Tycker om att sjunga, läsa, sticka, laga mat och umgås med vänner. 

 

 

Per Sander

Jägmästare

per.sander@mp.se

070-2145649

Född 1967

Medlem i 6 år

Önskemål om placering på listan: valbar plats

Vice ordförande i Kommunfullmäktige

Hjärtefrågor  

-       Energipolitik, regional politik, klimatfrågan

 

Jag vill göra det jag kan för en grön omställning av samhället och en bättre framtid för de efterkommande samt en rättvisare värld för människor både lokalt, nationellt och globalt. Jag är intresserad av natur och friluftsliv och åker gärna skidor både på längden och utför. Läser mycket och gärna och det kan vara allt från samhällsdebatt till skönlitteratur och lyssnar gärna på musik från 80-talet samt spelar fiol. Är ordf. i lokalavdelningen MP Härnösand och har även suttit i samhällsnämnden under innevarande mandatperiod men det blev för svårt att kombinera med jobbet som funktionschef för naturskydd och förvaltning på länsstyrelsen Jämtland. Har familj med en utflugen pojke och en flicka som går på gymnasiet.

 

 

Rebecka Bjurhall

Miljömålssamordnare på Länsstyrelsen.

evarebecka@yahoo.se

073-5132932

Född 1978

Medlem i MP sedan 2001.

Önskemål om plats på listan: långt ner

 

Hjärtefrågor

-  Hållbar tillväxt och konsumtion

-  Utbildning för hållbar utveckling

-  Tillgänglighet


Jag är född i Kramfors och uppvuxen i Härnösand. Är gift och har tre barn.  Ångermanland och Höga Kusten ligger mig varmt om hjärtat. Jag har tidigare jobbat som Latinamerikahandläggare på ramorganisationen Myright och internationell ombudsman på Hörselskadades Riksförbund (HRF) och som politisk sekreterare på länet för Miljöpartiet. Har varit ledamot i Skolnämnden.

Till mina fritidsintressen hör bl.a. idrott, friluftsliv, litteratur och att umgås med vänner över goda middagar.

 

 

 

Ruth Lusevikueno

Undersköterska, studerar till tandsköterska

rvlvero@hotmail. Com

0725584743

Född 1987

Medlem sedan 2005

Önskemål om placering: långt ner

 

Hjärtefrågor

-          Integration

-           Skola

-          Omsorg

 

Jag har två barn och sambo. Kommer ursprungligen från Angola och har bott i Sverige halva mitt liv. Är undersköterska i botten men just nu studerar jag till tandsköterska.

Mina intressen är matlagning, tillverkar egna saker, innebandy.

En fråga som jag brinner för just nu är integrationen i stort!

 

 

Saeida Noori

Studerande

saeida.noori@gmail.com

073-6543479

Född 1995

Medlem sedan 2015

Önskemål om placering på listan: valbar plats

Ledamot i Skolnämnden, ordförande och språkrör i Grön Ungdom

 
Hjärtefrågor

-          Våra tre solidariteter - helheten

Jag kom från Iran för fem år sedan men mina föräldrar är från Afghanistan. Jag studerar på naturvetenskapliga programmet i Timrå och blir klar till våren. MP kom jag in i för 3 år sedan då jag blev språkrör och ordförande i Grön Ungdom. Jag har deltagit på två kongresser. Jag tror att min bakgrund - ung afghansk kvinna – kan få betydelse i politiken och kan ge nya perspektiv. Skola och äldreomsorg har jag praktisk erfarenhet av och där återstår det mycket att göra.

 

 

Tomas Frejarö

Idéhistoriker

tomas.frejaro@gmail.com

0765607873

Född 1975

Medlem sedan 1993

Önskemål om placering på listan: Sist

Ordförande Härnösandshus

Vice ordförande Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

 

Hjärtefrågor

-          Hållbar stadsplanering

-          Kultur

-          HBTQ

 

Jag vill vara ett ankare - sist på listan.

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   
                    2017-12-15 Politikerlunch 11:45-13:00